Posts Categorised: פשיטת רגל – מאמרים

[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]
חייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים ובבית המשפט המחוזי, יקבל צו כינוס נכסים בחלוף כחודשיים ימים וכל זאת במידה ועמד בתנאים לבקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים הרשמי ויצוין, כי פרק הזמן לקבלת צו כינוס נכסים משתנה בין לשכות כונס הנכסים.
כאשר החייב מקבל צו כינוס נכסים אזי כלל נכסיו מכונסים תחת כונס הנכסים כאשר במסגרת צו הכינוס מתמנה לחייב מנהל מיוחד וכן נקבע לו צו חיוב בתשלומים.
החייב חייב לשלוח לנושים שלו אשר נקטו נגדו בהליכים וגם נגד נושים שהוא יודע שהוא חייב להם כספים את צו כינוס הנכסים בכדי שיידעו כי הוא נמצא במסגרת הליכים של פשיטת רגל.
החייב חייב לשלוח את צו כינוס הנכסים בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכיח למנהל המיוחד ולכונס הנכסים הרשמי כי שלח את צו הכינוס לכלל הנושים שלו.
חייב אשר לא יודיע לנושים שלו כי הוא נמצא בהליכי פשיטת רגל וימשיך להתנהג כאילו אין הליכי פשיטת רגל נגדו, מסתכן בכך כי לאחר שייודע לנושים כי הוא נמצא בהליכי פשיטת רגל, הם יוכלו להגיש בקשה לפיזור תיק הפש”ר של החייב בשל חוסר תום לב.
משרד הח”מ הגיש מספר בקשות בשם נושים לאחר שהתברר כי החייב התנהג בחוסר תום לב ובחר שלא להודיע להם כי הוא נמצא בהליכי פשיטת רגל.
לכן, קיבלתם צו כינוס נכסים, שלחו אותו לכל הנושים שלכם בכדי שהם לא יוכלו לטעון, כי נהגתם עמם בחוסר תום לב ובחרתם שלא להודיע להם כי אתם נמצאים בהליכי פשיטת רגל.
[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]
חייבים רבים בוחרים כיום להגיש בקשה לפשיטת רגל בעצמם או יותר נכון מבלי לקבל ייעוץ משפטי בהנחה, כי לשיטתם עסקינן בהליך פשוט.
ברם, הליך של פשיטת רגל הינו מורכב ביותר וכן ארוך ויכול לקחת עד מספר שנים כאשר על החייב להתמודד הן עם בית המשפט המחוזי היכן שמתנהל תיק פשיטת הרגל שלו, הן עם כונס הנכסים הרשמי והן עם המנהל המיוחד או הנאמן שמתמנה בתיק שלו.
הגשת בקשה לפשיטת רגל לרבות המסמכים הנלווים והתצהיר אותו יש לצרף הינה חשובה ביותר ותלווה את החייב לכל אורך ההליך לרבות בחקירה אל מול המנהל המיוחד/הנאמן שמטעם כונס הנכסים הרשמי כפי שיוסבר להלן.
טעויות בהכנת הבקשה או צירוף מסמכים שאינם נכונים או אי מילוי פרטים, עלול לגרום לכך, כי הבקשה לפשיטת רגל לא תאושר או חלילה תגרום לסיבוך של החייב או אף לפיזור תיק פשיטת הרגל שלו בסופו של יום ועל כן יש לתת חשיבות רבה ביותר בעצם הכנת הבקשה לפשיטת רגל ומומלץ להכין את הבקשה יחד עם עו”ד מומחה בתחום פשיטת הרגל.
יצוין, כי במהלך הליכי פשיטת הרגל נדרשים או מבקשים החייבים להגיש בקשות כאלה ואחרות לבית המשפט המחוזי כאשר אני סבור, כי רובם של האנשים מעולם לא הגישו בקשות לבית המשפט ובוודאי לא לבית המשפט המחוזי ועל כן היה ויגישו את הבקשות בעצמם, אזי קיים סיכוי רב ביותר כי הן לא תתקבלנה.
לרוב החייבים מגישים במסגרת הליכי פשיטת הרגל בקשה להקטנת צו החיוב בתשלומים, הקמת עוסק מורשה, בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ וכו’ ומומלץ להגיש אותם כאשר עו”ד מומחה בתחום פשיטת הרגל הכין את הבקשה.
כמו כן, במהלך הליך פשיטת הרגל על החייב להגיש דו”חות כל חודשיים כאשר אי הגשת הדו”חות כפי הנדרש או באופן לקוי יגרום לכך, כי הדו”חות לא יתקבלו או חלילה יגרמו לכך שתיק פשיטת הרגל יפוזר בשל אי הגשת דו”חות או אי הגשתם כפי הנדרש מהחייבים במסגרת הליך פשיטת הרגל.
בנוסף, במסגרת הליך פשיטת הרגל נדרשים החייבים לעבור חקירה אצל הנאמן/המנהל המיוחד כאשר הליכה אל הנאמן/המנהל המיוחד לבד יכולה ועלולה לגרום לכם נזקים כאשר מומלץ ביותר להגיע יחד עם עו”ד לחקירה הנ”ל כאשר לצערי, קיימים כיום עו”ד רבים אשר שולחים את הלקוחות שלהם לבד לחקירה דבר שעלול לגרום לנזק ללקוח.
לאור האמור, עסקינן בהליך מורכב ביותר כאשר אני סבור כי חייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל מומלץ כי ישכור את שירותיו של עורך דין פשיטת רגל אשר ילווה אותו לכל אורך ההליך לרבות בהגשת הדו”חות, הגשת בקשות לבית המשפט או כונס הנכסים הרשמי, הגעה יחד לחקירה אצל המנהל המיוחד/ הנאמן וכו’ וכל זאת בכדי שבסופו של יום יוכל החייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל לקבל צו הפטר.
חייבים רבים במשרדנו אשר נמצאים בהליכי פשיטת רגל, או שבכוונתם להגיש בקשה לפשיטת רגל. הינם חייבים שהתגרשו ועליהם לשלם לבנות הזוג שלהם דמי מזונות,
בהתאם להסכם הגירושין שקיבל תוקף של פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.
הנושא מעלה שאלות רבות-
מה קורה עם דמי המזונות במסגרת הליכי פשיטת הרגל?
האם יש להמשיך לשלם דמי מזונות במסגרת הליכי פשיטת רגל או בין אם לאו?
 האם ככל ולחייב יש חוב בדמי מזונות והוא מקבל צו הפטר בסיום הליכי פשיטת הרגל האם החובות מופטרים במסגרת צו ההפטר ובין אם לאו?
 האם על החייבים להמשיך ולשלם את דמי המזונות במסגרת הליכי פשיטת הרגל יחד עם צו החיוב בתשלומים שנקבע להם במסגרת ההליכים?
מן המפורסמות, כי מזונות מהווים תשלום חודשי במסגרת הליך הגירושין ולאחריו והם נועדו להבטיח את כלכלתם את הקטינים.
לאור החשיבות של דמי המזונות אזי, לא ניתן לקבל הפטר בגין חוב מזונות כאשר חייבים אשר לא שילמו את דמי המזונות ויש להם חוב בדמי מזונות, אזי ככל ובסופו של יום הם יקבלו צו הפטר במסגרת הליכי פשיטת הרגל, החוב בדמי מזונות לא יופטר והם יצטרכו להמשיך ולשלם את החוב. אך יצוין, כי לפני מספר שבועות ניתן פסק דין ייחודי לפיו בית המשפט הסכים לפטור חייב מתשלום חוב מזונות. אך הדבר אינו בגדר הלכה מנחה לאמור, צו ההפטר לא יכלול בחובו את החוב בדמי מזונות.
ככל והחייב יצר חוב בדמי מזונות קודם להגשת הבקשה לפשיטת רגל וצו הכינוס, אזי האישה תוכל להגיש תביעת חוב בגין החוב בדמי מזונות כאשר החוב בדמי מזונות יהיה בדין קדימה, לאמור, החוב בדמי המזונות גובר או נמצא בדיין קדימה על יתר הנושים וקודם כל יצטרכו לשלם לאישה בגין החוב בדמי מזונות מהכספים שנצטברו בתיק פשיטת הרגל של החייב.
לאחר שהחייב קיבל צו כינוס במסגרת הליכי פשיטת הרגל ונקבע לו צו חיוב, יכולה האישה להגיש בקשה לפי סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל בכדי שבית המשפט המחוזי היכן שמתנהל תיק פשיטת הרגל, יקבע לחייב דמי מזונות זמניים וזאת בהתאם ליכולתו משום וכפי שציינו, יש חשיבות רבה לדמי מזונות ועל החייב להמשיך ולזון את הילדים שלו גם במסגרת הליכי פשיטת הרגל והוא אינו מקבל פטור מתשלום דמי המזונות.
לפיכך, חייבים רבים אשר הינם גרושים, חייבים לקחת בחשבון כי יהיה עליהם להמשיך לשלם את דמי המזונות במסגרת הליכי פשיטת הרגל יחד עם צו החיוב בתשלומים כפי שייקבע להם. כאשר עליהם לזכור, כי החובות בדמי מזונות אינם ניתנים נכון למצב המשפטי כיום להיות מופטרים אלא כמובן אם האישה תסכים לכך.
[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]
חייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים ובבית המשפט המחוזי, יכול לפנות לאחד הבנקים ולבקש לפתוח חשבון בנק כאשר חשבון הבנק יהיה בזכות בלבד, לאמור, החייב לא יוכל להיכנס ליתרת חובה בחשבון וכן לא לקבל מסגרת אשראי מהבנק.
כמו כן, החייבים לא יוכלו לקבל שיקים לשם עשיית שימוש וכל זאת גם אם החשבון נמצא בזכות.
לאמור, כל שיכולים החייבים הוא לנהל חשבון שיהיה בזכות כל הזמן לשם ניהול העניינים השוטפים שלהם.
יצוין, כי הבנקים אינם יכולים לסרב לפתוח לכם חשבון בנק כאשר ככל והבנק מסיבותיו הוא מסרב לפתוח לכם חשבון כאמור לעיל, אתם יכולים לפנות בפנייה למפקח על הבנקים אשר ישלח לבנק מכתב לפיו עליו לפתוח לכם חשבון וכל זאת על פי הוראות בנק ישראל.
ככל והבנק יסרב לפתוח לכם חשבון וזאת חרף הוראות המפקח על הבנקים, ניתן להגיש גם בקשה מתאימה לבית המשפט המחוזי היכן שמתנהל תיק פשיטת הרגל בכדי שיורה לבנק לפתוח לכם חשבון.
לקוח במשרדנו אשר ביקש לפתוח חשבון בנק אצל אחד הבנקים הגדולים במדינה בזמן היותו בהליך של פשיטת רגל סורב על ידי הבנק ולאחר פנייה למפקח על הבנקים, נאלץ הבנק לפתוח חשבון בנק עבור הלקוח.
כלומר, הליך פשיטת הרגל אינו מונע מהחייבים ולא יכול למנוע מהם לפתוח חשבון בנק אצל אחד הבנקים אך זכרו, החשבון יהיה חייב להיות בזכות כל הזמן מבלי להיכנס ליתרת חובה או לקחת אשראי וכמו כן לא תוכלו לעשות שימוש בכרטיסי אשראי ובשקים.
[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]
חייבים רבים אשר פונים אליי בכדי שאייצג אותם בהליכי פשיטת רגל שואלים אותי מה ניתן לעשות בכדי לבטל את ההגבלה שהוטלה על רישיון הנהיגה שלהם בהליכי ההוצאה לפועל על ידי אחד הנושים שלהם.
תשובתי היא, כי לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל ופתיחת תיק הפש”ר אצל כונס הנכסים הרשמי ובבית המשפט המחוזי, יש להגיש בקשה מתאימה בתיק ההוצאה לפועל בו הוטלה ההגבלה על רישיון הנהיגה של החייב וכל זאת אור העובדה, כי החייב פנה להליכי פשיטת רגל.
רשמי ההוצאה לפועל יפעלו לביטול ההגבלה כאשר יצוין ויודגש, כי גם בצו הכינוס אשר ניתן לחייב אשר הגיש בקשה לפשיטת רגל מצוין, כי הגבלות על רישיון הנהיגה יש לבטל אך יצוין, כי ברוב משרדי הכנ”ר לוקח פרק זמן של לפחות כחודש – חודש וחצי עד לקבלת צו הכינוס למעט בבאר שבע ועל כן מומלץ לעשות שימוש בעורך הדין שלכם בכדי לבטל את ההגבלה בלשכת ההוצאה לפועל.

[fbcomments]