Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

חייב שלא הודיע לנושים שלו שהגיש בקשה לפשיטת רגל

חייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים ובבית המשפט המחוזי,
יקבל צו כינוס נכסים בחלוף כחודשיים ימים וכל זאת במידה,
ועמד בתנאים לבקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים הרשמי ויצוין,
כי פרק הזמן לקבלת צו כינוס נכסים משתנה בין לשכות כונס הנכסים.

כאשר החייב מקבל צו כינוס נכסים אזי כלל נכסיו מכונסים תחת כונס הנכסים,
כאשר במסגרת צו הכינוס מתמנה לחייב מנהל מיוחד וכן נקבע לו צו חיוב בתשלומים.

החייב חייב לשלוח לנושים שלו אשר נקטו נגדו בהליכים,
וגם נגד נושים שהוא יודע שהוא חייב להם כספים את צו כינוס הנכסים,
בכדי שיידעו כי הוא נמצא במסגרת הליכים של פשיטת רגל.

החייב חייב לשלוח את צו כינוס הנכסים בדואר רשום עם אישור מסירה
ולהוכיח למנהל המיוחד ולכונס הנכסים הרשמי כי שלח את צו הכינוס לכלל הנושים שלו.

חייב אשר לא יודיע לנושים שלו כי הוא נמצא בהליכי פשיטת רגל,
וימשיך להתנהג כאילו אין הליכי פשיטת רגל נגדו, מסתכן בכך כי לאחר שייודע לנושים,
כי הוא נמצא בהליכי פשיטת רגל, הם יוכלו להגיש בקשה לפיזור תיק הפש”ר של החייב בשל חוסר תום לב.
משרד הח”מ הגיש מספר בקשות בשם נושים לאחר שהתברר כי החייב התנהג בחוסר תום לב,
ובחר שלא להודיע להם כי הוא נמצא בהליכי פשיטת רגל.

לכן, קיבלתם צו כינוס נכסים, שלחו אותו לכל הנושים שלכם בכדי שהם לא יוכלו לטעון,
כי נהגתם עמם בחוסר תום לב ובחרתם שלא להודיע להם כי אתם נמצאים בהליכי פשיטת רגל.