Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

עורך דין לפשיטת רגל - עורך דין עדי רוזנשטיין
עורך דין לפשיטת רגל - עורך דין עדי רוזנשטיין

עורך דין חדלות פירעון פשיטת רגל (והסדרי חובות)

חייבים רבים נקלעים למצב כלכלי קשה בו הם אינם מסוגלים לשלם את חובותיהם לנושים השונים
הן במסגרת הסדרים או במסגרת לשכת ההוצאה לפועל.
ולפיכך אחת הדרכים המומלצות (כל מקרה לגופו) הינה הגשת בקשה להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל).
כאשר בסופו של יום מטרת ההליך היא קבלת צו הפטר וככה למעשה חובות החייבים נמחקים והם יוצאים לדרך חדשה.

בקשה להליך חדלות פירעון ניתן להגיש הן ע”י החייב או ע”י הנושה של החייב,
כאשר יצוין כי בשל מורכבותו של ההליך כאשר מעורבים בו מס’ גורמים: כונס הנכסים הרשמי, בית המשפט המחוזי, נאמן מטעם כונס הנכסים, הנושים וכו’ – מומלץ ביותר לעשות שימוש בעורך דין הבקיא ברזי הליכי פשיטת הרגל – עורך דין חדלות פירעון ופשיטת רגל.

עוד יצוין, כי הליך פירעון הינו הליך ארוך אשר עשוי לקחת מס’ שנים (תלוי במורכבותו של התיק)
ובעל עלויות ניכרות כאשר המטרה הסופית הינה הסגת צו הפטר.

במאמר זה תמצאו תשובות על הנושאים הבאים (לחיצה על הקישור תפנה אתכם לנושא המבוקש):

תוכן עניינים

עורך דין לחדלות פירעון ופשיטת רגל עונה - למי כדאי לבקש?

חייבים אשר תלויים ועומדים נגדם מס’ רב של תיקי הוצאה לפועל כאשר הנושים נוקטים נגדם בהליכים
וכאשר ברור להם שאין ביכולתם לשלם את חובותיהם לנושים, מומלץ להם להגיש בקשה לפשיטת רגל.
יצוין, כי כיום, חייבים רבים אשר מגישים בקשה לאיחוד תיקים במסגרת לשכת ההוצאה לפועל,
מוצאים עצמם נדחים ע”י ראש ההוצאה לפועל בטענה, כי לא יהיה ביכולתם לפרוע את חובם
ועל כן הם מופנים לכונס הנכסים הרשמי לשם הגשת בקשה לפשיטת רגל.

עוד יצוין, כי במסגרת הליכי ההוצאה לפועל,
משלם החייב מידי חודש בחודשו צו חיוב בתשלומים כפי שנקבע לו ע”י ראש ההוצאה לפועל,
כאשר ברוב המקרים תשלום זה לא יכסה את החוב וככה מוצא עצמו החייב משלם את כספו “לחינם”,
כאשר הריביות בלשכת ההוצאה לפועל גורמות לכך כי החוב אינו מוקטן בעוד שבהליכי פשיטת הרגל,
צו החיוב בתשלומים שנקבע לחייב מתחלק בין הנושים השונים ואינו משולם “לחינם”,
כאשר המטרה הסופית הינה קבלת צו הפטר בעוד שבהליכי ההוצאה לפועל,
או חייבים אשר מצויים באיחוד תיקים – לא רואים את הסוף,
קרי הם לעולם לא יקבלו הפטר לחובותיהם כפי שניתן לקבל בהליכי פשיטת הרגל.

יתרון נוסף שבמסגרת הליכי פשיטת הרגל, תיקי ההוצאה לפועל אשר היו תלויים ועומדים כנגד החייב מעוכבים,
לפיכך, הנושים השונים וזאת כל עוד החייב משלם את צו החיוב ומשתף פעולה עם כונס הנכסים הרשמי והנאמן,
אינם יכולים לנקוט בהליכים במסגרת לשכת ההוצאה לפועל כנגד החייב – דבר המקנה לחייב שקט ושלווה.

מטרת הליכי פשיטת הרגל הינם לאפשר לחייב לצאת לדרך חדשה מבלי להיות כבול לנושים השונים,
דבר שאינו אפשרי בהליכי ההוצאה לפועל.

מהי הגשת בקשה לפשיטת רגל (חדלות פירעון)?

בקשה לפשיטת רגל או לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מוגשת כיום בבית משפט השלום או אצל הממונה (הכונס הרשמי).

במועד הגשת הבקשה יש לשלם אגרה בסך של 1,594 ₪ באמצעות אתר האינטרנט של הכונס הרשמי
ויצוין, כי הבקשה מוגשת כיום דרך אתר האינטרנט של הכונס הרשמי.

ברצוני להבהיר, כי יחיד או יחידה יכולים להגיש כיום בקשה לפשיטת רגל/לפי חוק חדלות פירעון
כאשר חברה מגישה בקשה לפירוק בבית המשפט.

יחיד אשר מעוניין להגיש בקשה לפי חוק חדלות פרעון צריך להיות:

  • בן 18 שנים, קרי בגיר.
  • מתגורר בישראל או כי יש לו נכסים הרשומים בישראל.

יובהר, כי בניגוד לשנים עברו,
כל אדם שיש לו חובות יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל/לפי חוק חדלות פירעון כאשר קיימים כיום 2 מסלולים:

המסלול הראשון – ליחידים שיש להם חובות עד לסך של 150,000 ₪ ואז התיק יתנהל בלשכת ההוצאה לפועל.

המסלול השני – ליחידים שיש להם חובות של למעלה מ – 150,000 ₪ ואז התיק שלהם יתנהל בבית משפט השלום.

מה זה צו לפתיחת הליכים (או בשמו הקודם צו כינוס נכסים)?

יחידים אשר מגישים בקשה לפי חוק חדלות פרעון יקבלו ככל והחובות שלהם הינם למעלה
מ – 150,000 ₪, צו לפתיחת הליכים בתוך כ – 45 ימים ואז ההליכים כנגד יעוכבו באופן אוטומטי.

יחידים שלהם חובות מתחת לסך של 150,000 ₪, יגישו בקשה לפי חוק חדלות פירעון בהוצאה לפועל כאמור לעיל,
ועורך דין לחדלות פירעון ופשיטת רגל יידרש להגיש בקשות לעיכוב הליכים כאשר בחלוף כ – 4 חודשים ייקבע להם דיון בפני פקיד של לשכת ההוצאה לפועל
בכדי לבדוק כיצד ו/או באיזה אופן ניתן לפרוס את החובות או לשלם את החובות או באם יש ליתן ליחיד הפטר חלוט מחובותיו.
יצוין, כי בכל אותה העת, לא יינתן צו לפתיחת הליכים והיחיד לא יהא כרשום בהליכי חדלות פירעון
דבר שהינו יתרון עבור הלקוח/היחיד והוא יוכל לסיים את ההליך בתוך פרק זמן קצר של חודשים בודדים
במקום לנהל הליך של כ – שנה וחצי לכל הפחות.

יצוין, כי לאחר שיינתן ליחיד צו לפתיחת הליכים (בחובות של למעלה מסך של 150,000 ₪),
יידרש היחיד להתחיל ולהגיש דו”ח על הכנסות והוצאות וכן לשלם מידי חודש בחודשו תשלום חודשי
אשר ייקבע בהתאם להכנסות וההוצאות של היחיד כאשר ככל וייפסק ליחיד צו גבוה על ידי הממונה,
ניתן להגיש בקשה להקטנת צו החיוב בתשלומים.

הגשת דו”חות חודשיים ותשלום צו החיוב בתשלומים הינם דרישות חובה לכל יחיד בהליכי חדלות פירעון כאשר
אי ביצוע האחד מהם, עלול להוביל לביטול הליכי חדלות הפירעון.

יצוין, כי יחיד אשר קיבל צו לפתיחת הליכים, באופן אוטומטי יהיה נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ,
הוא לא יוכל לעשות שימוש בשקים או בכרטיסי אשראי,
לא יוכל לקבל הלוואות ואסור יהיה לו להיות ביתרת חובה בבנק.

כמו כן, יחיד שקיבל כאמור לעיל צו לפתיחת הליכים, כל ההליכים נגדו מעוכבים לרבות תביעות כספיות,
הליכי הוצאה לפועל, לא יוכלו לעקל את משכורתו ו/או חשבון הבנק שלו,
לא יוכלו לפגוע לו ברישיון הנהיגה שלו או לנקוט נגדו בשום הליך משפטי אחר לרבות הליכים של המרכז לגביית קנסות.

מהי אסיפת נושים?

יחידים במסגרת הליכי חדלות פירעון ובכדי להביא לקיצור ההליך,
יכולים תמיד לבקש להגיע להסדר עם הנושים שלהם.
אך יצוין כי הדבר אינו תמיד מומלץ, מאחר והנושים של היחיד יוכלו לדרוש ממנו סכומי כסף גבוהים כאשר במסגרת תכנית פירעון יקבלו סכום נמוך יותר.
הנושים ברבות הפעמים מנצלים את היחידים במסגרת בקשה להסדר נושים בכדי להוציא מהם סכומים גבוהים יותר.

מה היא תכנית פירעון?

יחיד אשר שיתף פעולה לכל אורך ההליך, הגיש דו”חות, שילם את צו החיוב בתשלומים, סיפק את מלוא המידע שהתבקש ו/או מסמכים.
לקראת הדיון שבבית המשפט, יועבר תסקיר על היחיד ובמסגרתו תינתן ליחיד תכנית פירעון, קרי כמה צריך היחיד לשלם בכדי למחוק את חובותיו, לקבל הפטר חלוט ולצאת לדרך חדשה.

תכנית פירעון הינה נגזרת של גיל היחיד, מצבו האישי, הבריאותי, מצבו הכלכלי, באם יש לו נכסים, האם יש לו תארים וכו’.

יובהר, כי יחיד שקיבל תכנית פירעון, אינו צריך עוד להגיש דוחות חודשיים אלא לפי דרישה של הנאמן – הוא המנהל המיוחד.

לאחר שליחיד תקבע תכנית פירעון, הוא יידרש לשלם תשלום מידי חודש בחודשו שיהא בנוסף לסכומים ששולמו עד לאותו המועד לקופת הכונס.
כל עוד היחיד משלם אזי יש לו הפטר מותנה לאמור, ההפטר מותנה בתשלום שנקבע ליחיד.
לאחר ביצוע מלוא התשלום שנקבע ליחיד בתוכנית הפירעון, יקבל היחיד הפטר חלוט, ההליך יסתיים, תיקי ההוצאה לפועל ייסגרו,
צו עיכוב היציאה מן הארץ יבוטל והוא ייצא לדרך חדשה.

ברצוני להבהיר, כי החובות של היחיד ימחקו רק כלפי אלא שעליהם הצהיר היחיד במסגרת הבקשה לפי חוק חדלות פירעון/פשיטת רגל.
כאשר חובות חדשים במסגרת ההליך לא יימחקו והם עלולים לגרום לביטול ההליך של היחיד ועל כן אסור ליצור במסגרת ההליך חובות חדשים.

יובהר, כי חובות מזונות אינם נמחקים אלא בתנאים מיוחדים כגון גיל מבוגר של היחיד, כי יש לו מצב רפואי קשה ביותר
וכי הילדים שלי הינם בגירים וכל זאת בין היתר ועל פי פסיקה של בית המשפט העליון.

עוד יצוין, כי יחידים שיפנו להליך ויש להם נכות רפואית של 100% ואי כושר עבודה של 75% יוכלו לקצר את ההליך
ולבקש שלא לשלם צו חיוב בתשלומים במסגרת ההליך אך כל מקרה לגופו.

עוד ברצוני להוסיף, כי יש לבדוק כי עו”ד שייצג אתכם, ילווה אתכם לכל אורך ההליך.
יגיש עבורכם בקשות, יגיע יחד עמכם לחקירה שבפני הנאמן וכן יגיע עמכם לדיון שיתקיים בבית המשפט –
עו”ד צריך להיות בקיא ומומחה בתחום בכדי שיוכל להעניק לכם את השירות הטוב ביותר
ולהביא אתכם לסיומו של ההליך באופן ו/או הצורה הטובים ביותר.

מה זה איחוד תיקים?

לפני כניסתו של חוק חדלות פירעון, יכלו חייבים רבים שיש להם יותר מ – 2 תיקים ומעלה,
להגיש בקשה לאיחוד תיקים ולשלם צו חיוב בתשלומים בהתאם ליכולתם הכלכלית.
לאמור, ככל ולחייב היו חובות בסך של כ – 500,000 ₪,
הוא היה יכול לשלם גם תשלום חודשי במסגרת האיחוד תיקים בסך של 100 ₪ אך כיום לאור חוק חדלות הפירעון הדבר בוטל.

כיום, חייבים שיש להם חובות גבוהים ותיקים רבים, יכולים להגיש בקשה לאיחוד תיקים
אבל יידרשו לשלם מידי חודש בחודשו 3% מסך החובות שלהם שבהוצאה לפועל.
קרי, החייבים יידרשו לשלם סכומים גבוהים ביותר ועל כן חייבים רבים אינם מגישים עוד בקשה לפי איחוד תיקים אלא מנסים להגיע להסדרים
או שהם מגישים בקשה לפי חוק חדלות פירעון, קרי לפשיטת רגל.

כל מקרה כמובן הינו לגופו ויש להתייעץ עם עו”ד מומחה בתחום שיוכל לייעץ לכם כיצד לנהוג
ובאיזה הליך.

מה זה צו הפטר?

חייב אשר הגיע להסדר כלשהו עם נושיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל או שנסתיימו ההליכים כנגד החייב,
ניתן להגיש בקשה לצו הפטר וככה למעשה להביא למחיקת חובותיו של החייב אל מול נושיו,
ולאפשר לו לצאת לדרך חדשה מבלי להיות מוטרד או מנושיו או מחובותיו לנושים השונים.

יודגש, כי חובותיו של החייב למעשה נמחקים קודם לצו כינוס הנכסים כאשר היה ולאחר מתן צו ההפטר,
יהיו לחייב חובות חדשים, אזי הם לא יכללו תחת צו ההפטר ויהיה על החייב להתמודד עמם מחדש,
קרי צו הכינוס אינו מהווה הגנה לחייב לאחר שיינתן צו ההפטר אלה הוא מוחק את חובותיו שלפני מתן צו הכינוס.

יצוין, כי רק נושים אשר הגישו הוכחות או תביעת חוב למשרדי כונס הנכסים הרשמי,
או הנאמן מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפת הנושים ועל כן,
על הנושים להיות עם היד על הדופק בכל הקשור לחייב בכדי להגיש במועד את תביעת החוב.

חייב אשר הגיע להסדר כלשהו עם נושיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל או שנסתיימו ההליכים
כנגד החייב, ניתן להגיש בקשה לצו הפטר וככה למעשה להביא למחיקת חובותיו של החייב
אל מול נושיו, ולאפשר לו לצאת לדרך חדשה מבלי להיות מוטרד או מנושיו או מחובותיו
לנושים השונים.

יודגש, כי חובותיו של החייב למעשה נמחקים קודם לצו כינוס הנכסים כאשר היה ולאחר
מתן צו ההפטר, יהיו לחייב חובות חדשים, אזי הם לא יכללו תחת צו ההפטר,
ויהיה על החייב להתמודד עמם מחדש, קרי צו הכינוס אינו מהווה הגנה לחייב,
לאחר שיינתן צו ההפטר אלה הוא מוחק את חובותיו שלפני מתן צו הכינוס.

יצוין, כי רק נושים אשר הגישו הוכחות או תביעת חוב למשרדי כונס הנכסים הרשמי,
או הנאמן מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפת הנושים ועל כן,
על הנושים להיות עם היד על הדופק בכל הקשור לחייב בכדי להגיש במועד את תביעת החוב.

הליכי חדלות פירעון - מה אומר החוק החדש ומי זכאי להליך?

מתי כדאי להכריז על חדלות פירעון ומה הן האופציות הנוספות?

צרו קשר

משרד עורכי דין וגישור

עו"ד עדי רוזנשטיין

כתובות המשרדים:

ת”א (המשרד הראשי) – רח. יגאל אלון 94
ירושלים – האומן 25

חיפה – רח. אנדרי סחרוב 9
באר שבע – קק”ל 90
אילת –הקניון האדום, התמרים 2

פנו עכשיו לשיחת ייעוץ ללא עלות

צרו קשר

משרד עורכי דין וגישור

עו"ד עדי רוזנשטיין

כתובות המשרדים:

ת”א (המשרד הראשי) – רח. יגאל אלון 94
ירושלים – האומן 25

חיפה – רח. אנדרי סחרוב 9
באר שבע – קק”ל 90
אילת –הקניון האדום, התמרים 2

פנו עכשיו לשיחת ייעוץ ללא עלות

עשוי לעניין אותך: