Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

ביטול ירושה או התנגדות לצו צוואה או ירושה

צוואה שנערכה (בכתב, בפני עדים או בפני רשות)
ניתן לבטל על ידי השמדתה, או על ידי עריכת צוואה חדשה בהתאם לכללי הדין.
לאמור, הצוואה האחרונה שנערכה, היא הצוואה המחייבת וכל הצוואות שנערכו קודם
לכן מבוטלות.

התנגדות לצו ירושה או לצו קיום צוואה

יורשים שהגישו בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה והיורשים האחרים,
או כל גורם אחר טוען, כי הבקשה אינה כשרה או כי דינה להיות בטלה,
או כי המנוח היה תחת השפעה בלתי הוגנת או לא היה כשיר לערוך צוואה,
יכולים להגיש התנגדות לצו ירושה או לצו קיום צוואה.
את ההתנגדות יש להגיש בתוך 14 ימים ממועד הפרסום של הגשת הבקשה בעיתונות או ברשומות.

את ההתנגדות יש להגיש באופן מפורט, רצוי מודפסת,
בצירוף תצהיר ומסמכים מהם ניתן יהיה להסיק כי יש להביא לביטול הבקשה לצו ירושה,
או לביטול הבקשה לצו קיום צוואה.

מדובר בהליך מורכב ביותר כאשר לאחר הגשת ההתנגדות,
תועבר ההתנגדות יחד עם הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה ושם ינוהל הליך משפטי,
מורכב ובסופו ייקבע באם יש להביא לביטול הבקשה לצו הירושה או לביטול הבקשה לצו קיום צוואה.