Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

שינוי צו חיוב בתשלומים במסגרת הליך הוצאה לפועל הליכי פשיטת רגל

חייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים ובבית המשפט המחוזי,
יקבל צו כינוס נכסים בחלוף כחודשיים ימים,
וכל זאת במידה ועמד בתנאים לבקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים הרשמי
ויצוין, כי פרק הזמן לקבלת צו כינוס נכסים משתנה בין לשכות כונס הנכסים.

כאשר החייב מקבל צו כינוס נכסים אזי כלל נכסיו מכונסים תחת כונס הנכסים,
כאשר במסגרת צו הכינוס מתמנה לחייב מנהל מיוחד,
וכן נקבע לו צו חיוב בתשלומים וזאת בהתאם לנתונים שנמסרו על ידו
במסגרת הבקשה לפשיטת רגל ועל כן וכפי שאתם מבינים יש להכין את הבקשה לפשיטת רגל
באופן מסודר ונכון בכדי שהמנהל המיוחד לא יפסוק לכם צו חיוב בתשלומים גבוה ביותר,
או כי לא תוכלו לעמוד בו.

יצוין כבר עתה, כי חייבים אשר אינם משלמים את צו החיוב בתשלומים במלואו,
או במועדו, גורמים לכך כי תיק פשיטת הרגל שלהם יפוזר,
ואז הם ייאלצו לחזור ללשכת ההוצאה לפועל כאשר הסיכויים לחזרה להליכי פשיטת רגל,
לאחר שתיק פשיטת הרגל פוזר בשל העובדה, כי הם לא שילמו את צו החיוב במועדו,
או במלואו, הינו נמוך ביותר.

נשאלת השאלה, האם ניתן להגיש בקשה להפחתת צו החיוב בתשלומים
במסגרת הליכי פשיטת הרגל.
התשובה לכך הינה חיובית משום ובראש ובראשונה ההליכים מיועדים
בכדי שהחייב יקבל בסופו של יום צו הפטר,
ויוכל לעמוד בצו הכינוס וזאת על פי הנתונים שנמסרו על ידו ולא להקשות על החייב,
בכדי שלא יוכל לעמוד בצו התשלומים כפי שנקבע.

יש להגיש את הבקשה להקטנת צו התשלומים מנומקת,
ועם תצהיר וכן עם מסמכים נלווים שיש בהם בכדי לתמוך מדוע יש להפחית את צו החיוב.
משרדנו הצליח פעם אחר פעם להפחית את צו החיוב בתשלומים ולדוגמא:
באחד התיקים במשרד לאחר שלחייב נקבע צו חיוב בתשלומים בסך של 1,000 ש”ח לחודש,
לאחר הגשת בקשה להקטנת צו החיוב, הסכים המנהל המיוחד
ובית המשפט המחוזי להפחית לחייב את צו התשלומים לסך של 400 ש”ח בלבד.

יצוין, כי הסיבות להקטנת צו החיוב משתנות בהתאם לנסיבות ומחייב לחייב.