Posts Categorised: בית – מאמרים

[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

כאשר כנגד חייב נפתחו מס’ תיקים הוצאה לפועל, בין אם באותה לשכת הוצל”פ או בלשכות שונות, רשאי החייב להגיש בקשה לאיחוד תיקים, קרי לאחד את כל התיקים שנפתחו כנגדו תחת תיק אחד.

נשאלת השאלה מדוע כדאי לעשות זאת????

1. באם מאוחדים התיקים של החייב, תיערך לחייב חקירת יכולת אשר בה ייקבע צו חיוב בתשלומים לגבי כל התיקים שבמסגרת תיק האיחוד ו למעשה יימנע מהחייב הצורך להופיע בכמה חקירות יכולת שונות ובהן עלול להיקבע צו חיוב בהן לא יוכל החייב לעמוד.

2. כל עוד משלם החייב את צו חיוב התשלומים במסגרת תיק האיחוד, אין באפשרות הנושים השונים לפעול באופן פרטני ו/או בכלל כנגד החייב ובכך נמנע מהחייב הצורך להתגונן בפני כל חייב וחייב.

 3. כל תשלום שמשולם בתיק האיחוד מחתחלק בין השונים השונים. לפיכך, בהרבה מקרים, כדי לנסות ולהגיע עם הנושים השונים לפשרה/הסדר בכדי לנסות ולפרוע את החוב בכל אחד מהם (יש להיזהר מהעדפת נושים).

יצוין ויודגש, כי באם החייב מעוניין שתיק יאוחדו, עליו להגיש בקשה מסודרת ובה יפורטו על הנכסים ו/או הזכויות ו/או הכספים של החייב בצירוף תצהיר ומסמכים נלווים ובנוסף על יהיה להתייצב בפני חקירת יכולת. כמו כן, עם הגשת הבקשה, שילם החייב 3% לפחות מיתרת החובות בתיקים התלויים ועומדים כנגדו.

יצוין, כי לאחר שאוחדו תיקיו של חייב הוא ייחשב כחייב מוגבל באמצעים ויוטלו עליו בין היתר המגבלות הבאות:

1. עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ.

2. הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד על פי חוק שיקים ללא כיסוי.

3. הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב.

[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

האם חייב אשר נפתח נגדו תיק בלשכת ההוצאה לפועל, יכול לבקש לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ ולצאת לחו”ל.
ובכן התשובה לכך חיובית והדבר נעשה מאות פעמים בשביל לקוחות שונים במשרדנו.
חייב אשר מבקש לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ באופן זמני יכול להגיש בקשה מתאימה, סביר להניח כי יצטרך לשלם תשלום כלשהו על חשבון החוב, להמציא ללשכת ההוצאה לפועל 2 ערבים טובים אשר יהיו ערבים לחייב עד שובו ארצה כאשר בית המשפט ייעתר ביתר קלות לביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ ככל והבקשה הינה למטרות עבודה או חלילה לשם פיקוח נפש.
את הבקשה יש להגיש לפחות כשבועיים ימים קודם לנסיעה בכדי שיהיה די והותר זמן לפעול בכדי לעמוד בהחלטות רשם ההוצאה לפועל וכן לשם השגת ערבים טובים אשר יהיו ערבים לחייב.
ככל והחייב מבקש לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ באופן קבוע אזי עליו לשלם את מלוא החוב שבתיק ההוצאה לפועל או להגיע להסדר עם הזוכה בכדי לפעול לסגירת תיק ההוצאה לפועל או להגיש בקשה מתאימה מדוע יש להורות על ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ.
לאמור ניתן לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ בין אם באופן זמני או באופן קבוע והכל תלוי בנסיבות וביכולתו של החייב.

[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

חייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים ובבית המשפט המחוזי, יקבל צו כינוס נכסים בחלוף כחודשיים ימים וכל זאת במידה ועמד בתנאים לבקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים הרשמי ויצוין, כי פרק הזמן לקבלת צו כינוס נכסים משתנה בין לשכות כונס הנכסים.
כאשר החייב מקבל צו כינוס נכסים אזי כלל נכסיו מכונסים תחת כונס הנכסים כאשר במסגרת צו הכינוס מתמנה לחייב מנהל מיוחד וכן נקבע לו צו חיוב בתשלומים וזאת בהתאם לנתונים שנמסרו על ידו במסגרת הבקשה לפשיטת רגל ועל כן וכפי שאתם מבינים יש להכין את הבקשה לפשיטת רגל באופן מסודר ונכון בכדי שהמנהל המיוחד לא יפסוק לכם צו חיוב בתשלומים גבוה ביותר או כי לא תוכלו לעמוד בו.
יצוין כבר עתה, כי חייבים אשר אינם משלמים את צו החיוב בתשלומים במלואו או במועדו, גורמים לכך כי תיק פשיטת הרגל שלהם יפוזר ואז הם ייאלצו לחזור ללשכת ההוצאה לפועל כאשר הסיכויים לחזרה להליכי פשיטת רגל לאחר שתיק פשיטת הרגל פוזר בשל העובדה, כי הם לא שילמו את צו החיוב במועדו או במלואו, הינו נמוך ביותר.
נשאלת השאלה, האם ניתן להגיש בקשה להפחתת צו החיוב בתשלומים במסגרת הליכי פשיטת הרגל.
התשובה לכך הינה חיובית משום ובראש ובראשונה ההליכים מיועדים בכדי שהחייב יקבל בסופו של יום צו הפטר ויוכל לעמוד בצו הכינוס וזאת על פי הנתונים שנמסרו על ידו ולא להקשות על החייב בכדי שלא יוכל לעמוד בצו התשלומים כפי שנקבע.
יש להגיש את הבקשה להקטנת צו התשלומים מנומקת ועם תצהיר וכן עם מסמכים נלווים שיש בהם בכדי לתמוך מדוע יש להפחית את צו החיוב.
משרדנו הצליח פעם אחר פעם להפחית את צו החיוב בתשלומים ולדוגמא: באחד התיקים במשרד לאחר שלחייב נקבע צו חיוב בתשלומים בסך של 1,000 ש”ח לחודש, לאחר הגשת בקשה להקטנת צו החיוב, הסכים המנהל המיוחד ובית המשפט המחוזי להפחית לחייב את צו התשלומים לסך של 400 ש”ח בלבד.
יצוין, כי הסיבות להקטנת צו החיוב משתנות בהתאם לנסיבות ומחייב לחייב.

 

[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

מהו הליך פשיטת הרגל? למי כדאי להגיש בקשה לפשיטת רגל? כמה זמן זה לוקח? מהו הפטר וכו’.

ראשית, הליך פשיטת הרגל מתנהל הן במשרדי כונס הנכסים הרשמי והן בבית המשפט המחוזי אשר מוסמך לדון בבקשה לפשיטת הרגל.

מי זכאי להגיש בקשה לפשיטת רגל? כל אזרח מדינת ישראל שהינו בגיר, קרי מעל גיל 18 כאשר יש לו מצבת חובות בסך של כ – 15,000 ש”ח. (הסכום משתנה מעת לעת).

כבר עתה יצוין, כי אנשים אשר להם חובות כאמור לעיל, אינם מגישים בד”כ בקשה לפשיטת רגל אלא פועלים לקבלת הגנה במסגרת הליכי ההוצאה לפועל משום והליך פשיטת הרגל הינו הליך ארוך ויקר.

יצוין, כי חברה אינה מגישה בקשה לפשיטת רגל אלא היא נכנסת להליכי פירוק.

כאשר לאדם יש חובות גבוהים אשר הוא לעולם לא יוכל לשלמם במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, אזי מומלץ להגיש בקשה לפשיטת רגל, מומלץ באמצעות עו”ד פשיטת רגל, כאשר לרוב למבקש/לחייב אין נכסים, קרי דירות ו/או רכבים כאשר הוא מבקש לקבל הגנה מפני הפעולות הננקטות על ידי הנושים השונים נגדו.

המטרה סופית של הליך פשיטת הרגל היא לקבל הפטר – קרי, החובות של המבקש/החייב יימחקו והוא למעשה יתחיל דף חדש.

בעת הגשת בקשה לפשיטת רגל יש להגיש מס’ מסמכים, בין היתר: דו”ח בנוגע להוצאות וההכנסות של המבקש וכן לציין מהם הנכסים שבבעלותו, לרבות דירות, רכבים וכו’.

כמו כן, יש לשלם אגרה לכונס הנכסים הרשמי בסך של 1600 ש”ח.

יצוין ויודגש, כי הליך פשיטת הרגל לוקח מספר שנים כאשר מס’ חודשים לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל ניתן צו כינוס לפיו, מכנסים את זכויותיו של החייב וכן באותו מעמד נקבע למבקש/החייב צו חיוב חודשי שעליו לשלם וכן עליו להגיש מידי חודש דו”ח בכל הנוגע להכנסות וההוצאות שלו.

יודגש, כי הליך פשיטת הרגל אינו מיועד לכל אחד כאשר לא למותר לציין, כי במסגרת ההליך, מוטלות על המבקש/החייב הגבלות – לרבות, ייחשב בבנק כלקוח מוגבל ועל כן לא יוכל לעשות שימוש בשיקים או כרטיסי אשראי, לא יוכל להקים חברה,  וכן יינתן נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ.

בטרם תחליטו באם להגיש בקשה לפשיטת רגל, מומלץ להיוועץ בעו”ד פשיטת רגל, שהינו בעל ניסיון בהליכי פשיטת הרגל והוצאה לפועל בכדי לבדוק את ההליך הנכון.

[fbcomments]