Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

פשיטת רגל - האם זה כדאי?

מהו הליך פשיטת הרגל?
למי כדאי להגיש בקשה לפשיטת רגל?
כמה זמן זה לוקח? מהו הפטר?

ראשית, הליך פשיטת הרגל מתנהל הן במשרדי כונס הנכסים הרשמי,
והן בבית המשפט המחוזי אשר מוסמך לדון בבקשה לפשיטת הרגל.

מי זכאי להגיש בקשה לפשיטת רגל?
כל אזרח מדינת ישראל שהינו בגיר,
קרי מעל גיל 18 כאשר יש לו מצבת חובות בסך של כ-15,000 ש”ח.(הסכום משתנה מעת לעת).
כבר עתה יצוין, כי אנשים אשר להם חובות כאמור לעיל, אינם מגישים בד”כ בקשה לפשיטת רגל,
אלא פועלים לקבלת הגנה במסגרת הליכי ההוצאה לפועל,
משום והליך פשיטת הרגל הינו הליך ארוך ויקר.
יצוין, כי חברה אינה מגישה בקשה לפשיטת רגל אלא היא נכנסת להליכי פירוק.
כאשר לאדם יש חובות גבוהים אשר הוא לעולם לא יוכל לשלם במסגרת הליכי ההוצאה לפועל,
אזי מומלץ להגיש בקשה לפשיטת רגל, מומלץ באמצעות עו”ד פשיטת רגל,
כאשר לרוב למבקש/לחייב אין נכסים,
קרי דירות ו/או רכבים כאשר הוא מבקש לקבל הגנה
מפני הפעולות הננקטות על ידי הנושים השונים נגדו.

המטרה סופית של הליך פשיטת הרגל היא לקבל הפטר:
החובות של המבקש/החייב יימחקו והוא למעשה יתחיל דף חדש.
בעת הגשת בקשה לפשיטת רגל יש להגיש מס’ מסמכים, בין היתר:
דו”ח בנוגע להוצאות וההכנסות של המבקש וכן לציין מהם הנכסים שבבעלותו,
לרבות דירות, רכבים וכו’.

כמו כן, יש לשלם אגרה לכונס הנכסים הרשמי בסך של 1600 ש”ח.
יצוין ויודגש, כי הליך פשיטת הרגל לוקח מספר שנים כאשר מס’ חודשים לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל
ניתן צו כינוס לפיו, מכנסים את זכויותיו של החייב וכן באותו מעמד נקבע למבקש/החייב צו חיוב חודשי שעליו לשלם וכן עליו להגיש מידי חודש דו”ח בכל הנוגע להכנסות וההוצאות שלו.

יודגש, כי הליך פשיטת הרגל אינו מיועד לכל אחד כאשר לא למותר לציין, כי במסגרת ההליך,
מוטלות על המבקש/החייב הגבלות – לרבות, ייחשב בבנק כלקוח מוגבל,
ועל כן לא יוכל לעשות שימוש בשיקים או כרטיסי אשראי, לא יוכל להקים חברה,
וכן יינתן נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ.
בטרם תחליטו באם להגיש בקשה לפשיטת רגל, מומלץ להיוועץ בעו”ד פשיטת רגל,
שהינו בעל ניסיון בהליכי פשיטת הרגל והוצאה לפועל בכדי לבדוק את ההליך הנכון.