[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

בטרם אנו מכניסים דייר/שוכר לדירה יש לנקוט במספר בדיקות:

1.       יש לבדוק האם השוכר הינו אדם בעל אמצעים כך שיש לבקש תלושי משכורת שלו ושל בת זוגו, אם יש. יש לבקש מס’ ת.ז. שלו ושל בת הזוג ומס’ חשבון הבנק כדי לבדוק האם חשבון הבנק שלהם מוגבל. לעולם לא לקחת שיקים של חברה – לעולם.

2.       כאשר חותמים על הסכם שכירות – מומלץ לבקש מעו”ד שיכין אותו ולא לחסוך משום שהרבה אנשים מורידים חוזים מהאינטרנט שאינם מתאימים להם ואח”כ הם מוצאים את עצמם בבעיה.

3.       לבקש שהשוכר יחתום על שטר חוב ו/או יביא לכם ערבות בנקאית ו/או שיהיו ערבים להסכם השכירות.

4.   תקשיבו להרגשת הבטן שלכם בכל הנוגע לשוכר.

חרף האמור, עדיין אתם עלולים למצוא את עצמכם בבעיה אל מול השוכר, אך עדיף לנקוט במשנה זהירות בכדי לחסוך אח”כ הרבה זמן וכסף.

מה עושים כאשר שוכר דירה מסרב להתפנות

מה עושים כאשר שוכר דירה מסרב לעזוב??

האם ניתן להחליף מפתחות? האם ניתן לפעול נגדו בכוח? או בקיצור מה עושים?

ראשית, דעו לכם, כי אסור להחליף מפתחות בדירה ואסור לנקוט נגדו בכח משום שפסיקה מבית המשפט העליון קובעת, כי אסור להחליף מפתחות או לנקוט בסעד עצמי כנגד השוכר?

הייתי ממליץ לנסות לפנות לשוכר ולהגיע עמו לאיזשהו הסדר בכדי לפתור את הבעיה.

היה ולא תצליחו אני ממליץ לפנות לעו”ד שמתמחה בתחום ולהוציא מכתב התראה המורה לשוכר לפנות את הדירה אחרת תנקטו נגדו בהליכים משפטיים.

היה והשוכר יסרב או לא ישיב למכתב ההתראה, אז אין לכם ברירה אלא לפנות לבית המשפט ולבקש סעד של פינוי מהדירה.

יצוין, כי כיום הוספה תקנה חדשה לתקנות סדר הדין האזרחי המאפשרת לפנות לביהמ”ש ולבקש סעד של פינוי כך שיתקיים דיון בעניין תוך 60 ימים וככה לחסוך בזמן בעוד שבעבר היה צריך לבקש גם סעד כספי בעוד שלפי התקנה החדשה ניתן לבקש סעד כספי לאחר פינוי השוכר.

יצוין, כי גם לאחר שיתקבל פסק דין המורה על פינוי השוכר יש לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בכדי לפנות את השוכר.