Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

מדוע חשוב ביותר להיות מיוצגים ע"י עורך דין

חייבים רבים בוחרים כיום להגיש בקשה לפשיטת רגל בעצמם,
או יותר נכון מבלי לקבל ייעוץ משפטי בהנחה, כי לשיטתם עסקינן בהליך פשוט.

בטרם, הליך של פשיטת רגל הינו מורכב ביותר,
וכן ארוך ויכול לקחת עד מספר שנים כאשר על החייב להתמודד,
הן עם בית המשפט המחוזי היכן שמתנהל תיק פשיטת הרגל שלו,
הן עם כונס הנכסים הרשמי והן עם המנהל המיוחד או הנאמן שמתמנה בתיק שלו.

הגשת בקשה לפשיטת רגל לרבות המסמכים הנלווים והתצהיר אותו יש לצרף
הינה חשובה ביותר ותלווה את החייב לכל אורך ההליך,
לרבות בחקירה אל מול המנהל המיוחד/הנאמן
שמטעם כונס הנכסים הרשמי כפי שיוסבר להלן.

טעויות בהכנת הבקשה או צירוף מסמכים שאינם נכונים או אי מילוי פרטים,
עלול לגרום לכך, כי הבקשה לפשיטת רגל לא תאושר,
או חלילה תגרום לסיבוך של החייב או אף לפיזור תיק פשיטת הרגל שלו,
בסופו של יום ועל כן יש לתת חשיבות רבה ביותר בעצם הכנת הבקשה לפשיטת רגל,
ומומלץ להכין את הבקשה יחד עם עו”ד מומחה בתחום פשיטת הרגל.

יצוין, כי במהלך הליכי פשיטת הרגל נדרשים או מבקשים החייבים,
להגיש בקשות כאלה ואחרות לבית המשפט המחוזי,
כאשר אני סבור, כי רובם של האנשים מעולם לא הגישו בקשות לבית המשפט,
ובוודאי לא לבית המשפט המחוזי ועל כן היה ויגישו את הבקשות בעצמם,
אזי קיים סיכוי רב ביותר כי הן לא תתקבלנה.

לרוב החייבים מגישים במסגרת הליכי פשיטת הרגל בקשה להקטנת צו החיוב בתשלומים,
הקמת עוסק מורשה, בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ וכו’
ומומלץ להגיש אותם כאשר עו”ד מומחה בתחום פשיטת הרגל הכין את הבקשה.

כמו כן, במהלך הליך פשיטת הרגל על החייב להגיש דו”חות כל חודשיים,
כאשר אי הגשת הדו”חות כפי הנדרש או באופן לקוי יגרום לכך,
כי הדו”חות לא יתקבלו או חלילה יגרמו לכך שתיק פשיטת הרגל יפוזר,
בשל אי הגשת דו”חות או אי הגשתם כפי הנדרש מהחייבים במסגרת הליך פשיטת הרגל.

בנוסף, במסגרת הליך פשיטת הרגל נדרשים החייבים לעבור חקירה אצל הנאמן/המנהל המיוחד, כאשר הליכה אל הנאמן/המנהל המיוחד לבד יכולה ועלולה לגרום לכם נזקים,
כאשר מומלץ ביותר להגיע יחד עם עו”ד לחקירה הנ”ל כאשר לצערי,
קיימים כיום עו”ד רבים אשר שולחים את הלקוחות שלהם לבד לחקירה,
דבר שעלול לגרום לנזק ללקוח.

לאור האמור, עסקינן בהליך מורכב ביותר כאשר אני סבור כי חייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל,
מומלץ כי ישכור את שירותיו של עורך דין פשיטת רגל אשר ילווה אותו לכל אורך ההליך,
לרבות בהגשת הדו”חות, הגשת בקשות לבית המשפט,
או כונס הנכסים הרשמי, הגעה יחד לחקירה אצל המנהל המיוחד/ הנאמן וכו’
וכל זאת בכדי שבסופו של יום יוכל החייב.