Posts Categorised: ייצוג בבית משפט – מאמרים

[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

חייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים ובבית המשפט המחוזי, יקבל צו כינוס נכסים בחלוף כחודשיים ימים וכל זאת במידה ועמד בתנאים לבקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים הרשמי ויצוין, כי פרק הזמן לקבלת צו כינוס נכסים משתנה בין לשכות כונס הנכסים.
כאשר החייב מקבל צו כינוס נכסים אזי כלל נכסיו מכונסים תחת כונס הנכסים כאשר במסגרת צו הכינוס מתמנה לחייב מנהל מיוחד וכן נקבע לו צו חיוב בתשלומים וזאת בהתאם לנתונים שנמסרו על ידו במסגרת הבקשה לפשיטת רגל ועל כן וכפי שאתם מבינים יש להכין את הבקשה לפשיטת רגל באופן מסודר ונכון בכדי שהמנהל המיוחד לא יפסוק לכם צו חיוב בתשלומים גבוה ביותר או כי לא תוכלו לעמוד בו.
יצוין כבר עתה, כי חייבים אשר אינם משלמים את צו החיוב בתשלומים במלואו או במועדו, גורמים לכך כי תיק פשיטת הרגל שלהם יפוזר ואז הם ייאלצו לחזור ללשכת ההוצאה לפועל כאשר הסיכויים לחזרה להליכי פשיטת רגל לאחר שתיק פשיטת הרגל פוזר בשל העובדה, כי הם לא שילמו את צו החיוב במועדו או במלואו, הינו נמוך ביותר.
נשאלת השאלה, האם ניתן להגיש בקשה להפחתת צו החיוב בתשלומים במסגרת הליכי פשיטת הרגל.
התשובה לכך הינה חיובית משום ובראש ובראשונה ההליכים מיועדים בכדי שהחייב יקבל בסופו של יום צו הפטר ויוכל לעמוד בצו הכינוס וזאת על פי הנתונים שנמסרו על ידו ולא להקשות על החייב בכדי שלא יוכל לעמוד בצו התשלומים כפי שנקבע.
יש להגיש את הבקשה להקטנת צו התשלומים מנומקת ועם תצהיר וכן עם מסמכים נלווים שיש בהם בכדי לתמוך מדוע יש להפחית את צו החיוב.
משרדנו הצליח פעם אחר פעם להפחית את צו החיוב בתשלומים ולדוגמא: באחד התיקים במשרד לאחר שלחייב נקבע צו חיוב בתשלומים בסך של 1,000 ש”ח לחודש, לאחר הגשת בקשה להקטנת צו החיוב, הסכים המנהל המיוחד ובית המשפט המחוזי להפחית לחייב את צו התשלומים לסך של 400 ש”ח בלבד.
יצוין, כי הסיבות להקטנת צו החיוב משתנות בהתאם לנסיבות ומחייב לחייב.

 

[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]
חייבים רבים אשר פונים אליי בכדי שאייצג אותם בהליכי פשיטת רגל שואלים אותי מה ניתן לעשות בכדי לבטל את ההגבלה שהוטלה על רישיון הנהיגה שלהם בהליכי ההוצאה לפועל על ידי אחד הנושים שלהם.
תשובתי היא, כי לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל ופתיחת תיק הפש”ר אצל כונס הנכסים הרשמי ובבית המשפט המחוזי, יש להגיש בקשה מתאימה בתיק ההוצאה לפועל בו הוטלה ההגבלה על רישיון הנהיגה של החייב וכל זאת אור העובדה, כי החייב פנה להליכי פשיטת רגל.
רשמי ההוצאה לפועל יפעלו לביטול ההגבלה כאשר יצוין ויודגש, כי גם בצו הכינוס אשר ניתן לחייב אשר הגיש בקשה לפשיטת רגל מצוין, כי הגבלות על רישיון הנהיגה יש לבטל אך יצוין, כי ברוב משרדי הכנ”ר לוקח פרק זמן של לפחות כחודש – חודש וחצי עד לקבלת צו הכינוס למעט בבאר שבע ועל כן מומלץ לעשות שימוש בעורך הדין שלכם בכדי לבטל את ההגבלה בלשכת ההוצאה לפועל.

[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

בכל יום פונים למשרדנו לקוחות בשאלה, איזה הליך כדאי לנקוט, האם באיחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל או בהליך של פשיטת רגל.
לדוגמא, פנתה למשרדנו לקוחה אשר הייתה 10 שנים באיחוד תיקים והחוב בתיק רק הלך וגדל עד שהגיע לסך של כ – 700,000 ש”ח כאשר לכל אורך השנים הלקוחה שילמה אך החוב לא קטן כאשר לולא הייתה מגישה בקשה לפשיטת רגל אזי היא הייתה יכולה כבר מזמן לקבל צו הםטר, למחוק את החובות ולצאת לדרך חדשה.
אז מה עושים, לאיזה הליך פונים?
להלן הסבר קצר על ההליכים השונים:
ראשית, איחוד תיקים מטרתו לאחד את כל תיקי ההוצאה לפועל של החייב תחת תיק הוצאה לפועל אחד כך שהנושים השונים לא יוכלו לנקוט בהליכים כנגד החייב בעת ובעונה אחת כך שככל והחייב ישלם את חובו במסגרת תיק האיחוד, לא יוכלו הנושים השונים שלו לנקוט נגדו בהליכים לרבות עיקולי בנקים, צווי הבאה, עיקול מיטלטלין וכו’.
יודגש, כי תיק האיחוד אינו גורם למחיקת החובות שבתיקי ההוצאה לפועל כאשר לאור הריביות הגבוהות, החוב הולך ותופח משנה לשנה.
הליך פשיטת רגל הינו הליך ארוך ומורכב בו החייב מגיש בקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים הרשמי ובבית המשפט המחוזי, מבקש להכריז על עצמו כפושט רגל כך שבסופו של יום הוא יוכל לקבל צו הפטר, דהיינו, כי כל חובותיו יימחקו.
אז נשאלת השאלה, מתי לפנות לאיזה הליך?
ובכן, התשובה היא כי כל חייב ונסיבותיו הוא כאשר חייבים להם חובות הנאמדים במאות אלפי שקלים ואין להם שום אפשרות להגיע להסדר עם הנושים שלהם, אזי מומלץ להם להגיש בקשה לפשיטת רגל בכדי למחוק את החובות שלהם ולקבל צו הפטר בעוד שבאיחוד תיקים לא ניתן למחוק את החובות כאשר החובות רק הולכים ותופחים.
איחוד תיקים מומלץ לחייבים שאין ברצונם לפנות להליך של פשיטת רגל וכי קיים סיכוי כי בבוא היום יהיה ביכולתם להגיע להסדר עם הנושים שלהם וככה להימנע מהליך של פשיטת רגל.
משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם ולייעץ לכם באיזה הליך כדאי לנקוט האם באיחוד תיקים או בפשיטת רגל, להכין עבורכם את המסמכים הנדרשים ולייצג אתכם לכל אורך ההליכים כאשר משרדנו ייצג מאות חייבים בהוצאה לפועל ובפשיטת רגל והינו בעל ניסיון רב שנים בהליכים מסוג אלה.

[fbcomments]