Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

שטר חוב וחוזה שכירות מדוע חשוב להחתים ערבים

פעמים רבות נשאלתי מדוע יש להחתים את הערבים הן על חוזה השכירות והן על שטר החוב.
בכל הנוגע לחוזה השכירות, מומלץ ולעניות דעתי,
אף חובה להחתים את הערבים על חוזה השכירות (מינימום 2 ערבים),
בכדי שככל והשוכרים של הנכס יבחרו שלא לשלם את דמי השכירות, או המיסים הנלווים,
אזי תהיה לכם האפשרות לפנות גם אל הערבים,
ולדרוש מהם את כספם המגיעים לכם מהערבים.

לאמור, יהיו לכם כמה שיותר אנשים להיפרע מהם, קרי גם השוכרים וגם הערבים.
עדיף שתהיינה לכם מספר אפשרויות גבייה מאשר מספר מצומצם של אפשרויות.

בכל הנוגע לחתימה על שטר החוב, אותה הסיבה,
ככל ותידרשו לעשות שימוש בשטר החוב,
אזי תוכלו לנקוט בהליכי הוצאה לפועל הן כנגד השוכרים,
והן כנגד הערבים וכל זאת מבלי שתדרשו לשלוח מכתבים,
או לנקוט בהליכים קודם לפתיחת תיק ההוצאה לפועל.

בנוסף, שוכרים שאין באפשרותם לתת לכם ערבים,
אזי עסקינן בשוכרים בעיתיים משום ואם השוכרים שלכם הינם אנשים שאין להם חובות,
ברי כי לא תהייה לערבים בעיה לחתום כערבים על חוזה השכירות או שטר החוב.

שוכרים שאין להם ערבים, צריכה להידלק לכם נורה אדומה,
ועדיף שלא לחתום עמם על חוזה שכירות.

באחד המקרים, פנו אליי לקוחות אשר לא החתימו ערבים על חוזה השכירות.
ואז התברר כי יש להם עסק עם שוכרים בעיתיים אשר יצרו חובות של עשרות אלפי שקלים,
כאשר לולא היו להם ערבים, הייתה להם אפשרות לנקוט בהליכים נגד יותר אנשים,
לאמור כנגד השוכרים והערבים וככה לשפר באופן מהותי את סיכויי הגבייה שלהם.

משרדנו לאורך השנים ייצג בעלי נכסים רבים, הן נכסים פרטיים והן נכסים עסקיים,
בכדי להבטיח לבעלי הנכסים שקט וביטחון כי הם מכניסים לנכסים שלהם שוכרים טובים,
כאשר משרדנו מייעץ כחלק מהשירות האם לחתום על השוכרים ואם לא.

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.