[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

לקוחות רבים פנו אליי ושאלו אותי האם כדאי לרכוש קרקע חקלאית לשם השקעה. קרי, האם כדאי לרכוש קרקע חקלאית מתוך תקווה שאותה קרקע תופשר ותהפוך להיות קרקע לבנייה?

התשובה לכך טמונה בראש ובראשונה בכך שיש לבדוק באם הקרקע תופשר בתוך מס’ שנים בודדות או יותר מכך משום וכל עוד הקרקע לא תופשר, לא תוכלו לעשות בה שימוש לבנייה ובכך להרוויח עליה תשואה וככה ההשקעה שלכם עלולה לרדת לטמיון.

על כן, בדקו זאת אל מול הגורמים הרלוונטיים בכדי לקבל יותר מידע על הקרקע לרבות עירייה ו/או הוועדות השונות.

יש לזכור, כי כאשר הקרקע תופשר לבנייה, יהיה עליכם לשאת במיסים כגון היטל השבחה ומס שבח מקרקעין אשר יכול להגיע ל – 20% ואף יותר מכך במידה והמדינה תבחר לשנות את גובה המס.

כמו כן, יש לבדוק באם הקרקע החקלאית אותה אתם מעוניינים לרכוש הינה בבעלות פרטית או בבעלות של המדינה, קרי האם הקרקע הינה בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, קרן קיימת לישראל או כל גוף אחר. היה והקרקע החקלאית איננה בבעלות פרטית אזי היה והקרקע החקלאית תופשר לבנייה, יכולה המדינה שהינה הבעלים של הקרקע לדרוש את הקרקע לעצמה וליתן לכם פיצוי בסכום נמוך ביותר.

בנוסף, יש לקחת בחשבון, כי היה והקרקע החקלאית תופשר לבנייה, יכולה המדינה להפקיע עד 40% משטח הקרקע וזאת מבלי ליתן לכם פיצוי כספי.

לפיכך, יש לבצע בדיקה מעמיקה ככל והנכם מעוניינים לרכוש קרקע חקלאית למטרת השקעה בכדי שכספי ההשקעה שלכם לא ירדו לטמיון.

אין באמור לעיל בכדי להחליף ייעוץ משפטי פרטני והמסתמך על המידע הנ”ל בלבד עושה זאת על אחריותו ובעצמו בלבד.