[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]
חייבים רבים אשר פונים אליי בכדי שאייצג אותם בהליכי פשיטת רגל שואלים אותי מה ניתן לעשות בכדי לבטל את ההגבלה שהוטלה על רישיון הנהיגה שלהם בהליכי ההוצאה לפועל על ידי אחד הנושים שלהם.
תשובתי היא, כי לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל ופתיחת תיק הפש”ר אצל כונס הנכסים הרשמי ובבית המשפט המחוזי, יש להגיש בקשה מתאימה בתיק ההוצאה לפועל בו הוטלה ההגבלה על רישיון הנהיגה של החייב וכל זאת אור העובדה, כי החייב פנה להליכי פשיטת רגל.
רשמי ההוצאה לפועל יפעלו לביטול ההגבלה כאשר יצוין ויודגש, כי גם בצו הכינוס אשר ניתן לחייב אשר הגיש בקשה לפשיטת רגל מצוין, כי הגבלות על רישיון הנהיגה יש לבטל אך יצוין, כי ברוב משרדי הכנ”ר לוקח פרק זמן של לפחות כחודש – חודש וחצי עד לקבלת צו הכינוס למעט בבאר שבע ועל כן מומלץ לעשות שימוש בעורך הדין שלכם בכדי לבטל את ההגבלה בלשכת ההוצאה לפועל.