[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]
פנתה אליי היום לקוחה שקיבלה מכתב התראה ממשרד עורכי דין בטענה שהיא פגעה בקניין הרוחני של אדם מסוים.
מרשתי שקיבלה את המכתב נבהלה משום ובמכתב נאמר, כי עתידה להיות מוגשת נגדה תובענה על סך של 100,000 ש”ח.
מרשתי שלחה מכתב תשובה לעורך הדין במסגרתו העלתה טענות מסויימות לרבות כי היא מודה בחלק מהטענות.
ברצוני לציין כבר עתה ולהדגיש, כי תשובתה של הלקוחה עלולה להוות רועץ משום ועורך הדין יוכל לעשות בתשובת הלקוחה שלי שימוש היה ותוגש בסופו של יום תובענה ולהשתמש בתשובה של הלקוחה כראייה בבית המשפט.
לכן, קיבלתם מכתב התראה מעורך דין, או מבנק או מחברת ביטוח. קודם כל קחו אוויר זה לא סוף העולם.
שנית, פנו לעורך דין שמומחה בתחום במסגרתו נשלח מכתב ההתראה בכדי לקבל ייעוץ משפטי.

הרבה פעמים יוכל עורך הדין לסייע בידכם ולעזור לכם להימנע מלעשות טעויות אשר יכולות לעלות לכם בסופו של יום ביוקר .אז קיבלתם מכתב התראה, פנו לעורך דין.
משרדנו ייצג מאות לקוחות אשר קיבלו מכתבי התראה בטרם נקיטה בהליכים משפטיים ובמקרים רבים העניין הסתיים במכתב אחד בלבד.
משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בעיה.