Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

מזונות במסגרת הליכי פשיטת רגל

חייבים רבים במשרדנו אשר נמצאים בהליכי פשיטת רגל,
או שבכוונתם להגיש בקשה לפשיטת רגל. הינם חייבים שהתגרשו,
ועליהם לשלם לבנות הזוג שלהם דמי מזונות.

בהתאם להסכם הגירושין שקיבל תוקף של פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה
או בבית הדין הרבני.

הנושא מעלה שאלות רבות:

  • מה קורה עם דמי המזונות במסגרת הליכי פשיטת הרגל?
  • האם יש להמשיך לשלם דמי מזונות במסגרת הליכי פשיטת רגל או בין אם לאו?
  • האם ככל ולחייב יש חוב בדמי מזונות והוא מקבל צו הפטר בסיום הליכי פשיטת הרגל,
    האם החובות מופטרים במסגרת צו ההפטר ובין אם לאו?
  • האם על החייבים להמשיך ולשלם את דמי המזונות במסגרת הליכי פשיטת הרגל,
    יחד עם צו החיוב בתשלומים שנקבע להם במסגרת ההליכים?

מן המפורסמות, כי מזונות מהווים תשלום חודשי במסגרת הליך הגירושין,
ולאחריו והם נועדו להבטיח את כלכלתם את הקטינים.

לאור החשיבות של דמי המזונות אזי, לא ניתן לקבל הפטר בגין חוב מזונות,
כאשר חייבים אשר לא שילמו את דמי המזונות ויש להם חוב בדמי מזונות,
אזי ככל ובסופו של יום הם יקבלו צו הפטר במסגרת הליכי פשיטת הרגל,
החוב בדמי מזונות לא יופטר והם יצטרכו להמשיך ולשלם את החוב.
אך יצוין, כי לפני מספר שבועות ניתן פסק דין ייחודי,
לפיו בית המשפט הסכים לפטור חייב מתשלום חוב מזונות.
אך הדבר אינו בגדר הלכה מנחה לאמור,
צו ההפטר לא יכלול בחובו את החוב בדמי מזונות.

ככל והחייב יצר חוב בדמי מזונות קודם להגשת הבקשה לפשיטת רגל וצו הכינוס,
אזי האישה תוכל להגיש תביעת חוב בגין החוב בדמי מזונות כאשר החוב בדמי מזונות,
יהיה בדין קדימה, לאמור, החוב בדמי המזונות גובר,
או נמצא בדיין קדימה על יתר הנושים וקודם כל יצטרכו לשלם לאישה,
בגין החוב בדמי מזונות מהכספים שנצטברו בתיק פשיטת הרגל של החייב.

לאחר שהחייב קיבל צו כינוס במסגרת הליכי פשיטת הרגל ונקבע לו צו חיוב,
יכולה האישה להגיש בקשה לפי סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל,
בכדי שבית המשפט המחוזי היכן שמתנהל תיק פשיטת הרגל,
יקבע לחייב דמי מזונות זמניים וזאת בהתאם ליכולתו משום וכפי שציינו,
יש חשיבות רבה לדמי מזונות ועל החייב להמשיך ולזון את הילדים שלו,
גם במסגרת הליכי פשיטת הרגל והוא אינו מקבל פטור מתשלום דמי המזונות.

לפיכך, חייבים רבים אשר הינם גרושים, חייבים לקחת בחשבון,
כי יהיה עליהם להמשיך לשלם את דמי המזונות במסגרת הליכי פשיטת הרגל,
יחד עם צו החיוב בתשלומים כפי שייקבע להם. כאשר עליהם לזכור,
כי החובות בדמי מזונות אינם ניתנים נכון למצב המשפטי כיום להיות מופטרים,
אלא כמובן אם האישה תסכים לכך.