[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]
פנה אליי אתמול לקוח והודיע לי כי דירה שרכש לפני 30 שנה עדיין לא רשומה על שמו.
הוצאתי בהסכמתו נסח טאבו ואז נתברר, כי עורך הדין שייצג אותו בעסקת הרכישה לפני 30 שנה, כן, כן, לפני 30 שנה, לא סיים את רישום הזכויות בטאבו וללקוח יש רק הערת אזהרה.
מסתבר שהמוכרים נפטרו ואין מסמכים עליהם חתומים המוכרים לשם העברת הזכויות בטאבו. רוצה לומר, הדירה איננה של הקונה וכל שיש ללקוח זה הערת אזהרה שגם אותה ניתן למחוק.
פנינו ליורשת היחידה שניסתה בתחילה לסחוט את הלקוחות שלי אך לאחר שנשלח לה מכתב התראה בטרם נקיטה בהליכים משפטיים כאשר הלקוחות שלי מגובים במסמכים, אני שמח לבשר כי הבעיה נפתרה והיורשת חתמה על כל המסמכים המבוקשים והדירה בדרך להירשם על שם הלקוחות שלי, לאמור, הצלחנו להציל את הדירה
.
רוצה לומר, לקחתם עורך דין שייצג אתכם ברכישת דירה, תבדקו שהוא רושם בסופו של יום את הדירה על שמכם.
משרדנו ייצג מאות לקוחות אשר רכשו דירות מגורים ואשר נרשמו בטאבו על שם הלקוח, משרדנו מלווה את הלקוחות החל משלב המו”מ ועד לרישום הדירה בטאבו ונשמח לעמוד ולעזור גם לכם.