[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]
לקוחות רבים פונים למשרדנו בכדי להגיע להסדר עם הבנקים השונים בכל הנוגע לחובותיהם הנאמדים בעשרות ומאות אלפי שקלים.
ברצוני לציין, כי מומלץ וכדאי שלא לחכות שהבנק ינקוט חלילה בהליכים משפטיים נגדכם אלא לפנות לבנק כאשר אתם מגלים כי אתם ביתרת חובה גבוהה או כי חרגתם ממגבלת האשראי שלכם בכדי להגיע להסדר חוב או הסכם פשרה עם הבנק.
להלן מספר דוגמאות להסדרי חוב שנעשו עבור מרשנו עם הבנקים:
  1. חוב לבנק בסך של כ – 120,000 ש”ח נסגר בתשלום מזומן בסך של 30,000 ש”ח בלבד.
  2. תביעה על סך של כ – 320,000 ש”ח הסתיימה בהסדר כך שהלקוח ישלם סך של 150,000 ש”ח כדלקמן: 20,000 ש”ח בתוף 90 ימים והיתרה בתשלומים חודשיים בסך של כ – 2,500 ש”ח.
הגעה להסדר תמנע מהבנק לנקוט בהליכי הוצאה לפועל לרבות מימוש הבית שלכם, עיקולים, פקודות מאסר, עיקול משכורת וכו’.
אז אל תמתינו שהבנק ינקוט נגדכם בהליכים, פנו עוד היום לעורך דין בכדי להגיע להסדר החוב הנכון בשבילכם עם הבנק.
משרדנו ייצג חייבים רבים אל מול הבנקים הגדולים במדינה בהצלחה גדולה ונשמח לעמוד לרשותכם.