Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

דו"חות חניה - האם חלה התיישנות?

למי מאיתנו לא קרה שהעירייה פנתה אלינו לגבית דו”חות,
לאחר מס’ שנים בהן היא לא עשתה דבר לגבייתם כאשר בחלוף השנים נוספו לחוב ריביות וכו’.
כאשר עסקינן במס’ דו”חות אשר לגביהם העירייה לא פעלה מזה מס’ שנים,
קרי לא שלחה הודעות ו/או נקטה בפעולות, ניתן להגיש בקשה למתן סעד הצהרתי,
ולבקש מבית המשפט שיצהיר כי העונש בגין הדו”חות התיישן.

יצוין, כי בגין בקשה למתן סעד הצהרתי, יש לשלם כיום אגרת בית משפט בסך של 601 ש”ח,
ועל כן כדאי לפנות רק כאשר מדובר במספר דו”חות.
יצוין, כי העירייה צריכה לשלוח לכם את הודעת תשלום הקנס בתוך 1 שנה מיום הביצוע שלה,
ומידי 3 שנים בכדי שהדו”חות לא יתיישנו.

היה ותבחרו להגיש בקשה כאמור, סביר להניח שהעירייה תגיש כתב הגנה,
ואליו יצורפו עשרות דפים ו/או מסמכים המעידים,
כי העירייה שלחה לכאורה את ההודעות לכתובתכם.
ההודעות צריכות להישלח בדואר רשום ואין זה משנה אם קיבלתם את ההודעה ובין אם לאו.
בד”כ העירייה אינה שומרת אישורים כי היא שלחה לכם את ההודעות כאמור בדואר רשום,
והעיריה בוחרת להכין לעצמה תרשומת שהיא ביצעה בנוגע למשלוח הדואר.

כיום לאור פסיקת בית המשפט המחוזי אשר קיבלה תוקף בעליון,
קשה יותר לעירייה לעשות שימוש בפלטי המחשב שברשותה ועליה.
סביר להניח שבמועד הדיון הראשון ימליץ השופט לכם או לעורך דין לתעבורה,
אשר מייצג אתכם לנסות ולהגיע לפשרה עם העירייה.