[shareaholic app="share_buttons" id="20821511"]

האם חייב אשר נפתח נגדו תיק בלשכת ההוצאה לפועל, יכול לבקש לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ ולצאת לחו"ל.
ובכן התשובה לכך חיובית והדבר נעשה מאות פעמים בשביל לקוחות שונים במשרדנו.
חייב אשר מבקש לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ באופן זמני יכול להגיש בקשה מתאימה, סביר להניח כי יצטרך לשלם תשלום כלשהו על חשבון החוב, להמציא ללשכת ההוצאה לפועל 2 ערבים טובים אשר יהיו ערבים לחייב עד שובו ארצה כאשר בית המשפט ייעתר ביתר קלות לביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ ככל והבקשה הינה למטרות עבודה או חלילה לשם פיקוח נפש.
את הבקשה יש להגיש לפחות כשבועיים ימים קודם לנסיעה בכדי שיהיה די והותר זמן לפעול בכדי לעמוד בהחלטות רשם ההוצאה לפועל וכן לשם השגת ערבים טובים אשר יהיו ערבים לחייב.
ככל והחייב מבקש לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ באופן קבוע אזי עליו לשלם את מלוא החוב שבתיק ההוצאה לפועל או להגיע להסדר עם הזוכה בכדי לפעול לסגירת תיק ההוצאה לפועל או להגיש בקשה מתאימה מדוע יש להורות על ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ.
לאמור ניתן לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ בין אם באופן זמני או באופן קבוע והכל תלוי בנסיבות וביכולתו של החייב.

[fbcomments]