Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

מתי כדאי להגיש תביעת חוב במסגרת הליכי פשיטת רגל?

חייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים ובבית המשפט המחוזי,
יקבל צו כינוס נכסים בחלוף כחודשיים ימים.

כל זאת במידה ועמד בתנאים לבקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים הרשמי ויצוין,
כי פרק הזמן לקבלת צו כינוס נכסים משתנה בין לשכות כונס הנכסים.

לאחר שהחייב יקבל את צו כינוס הנכסים,
עליו לשלוח אותו לנושים שלו בדואר רשום עם אישור מסירה,
בכדי שהנושים של החייב יוכלו לדעת כי הוא הגיש בקשה לפשיטת רגל,
ובכדי שיוכלו להגיש תביעות חוב כנגד החייב אצל כונס הנכסים הרשמי.
היכן שמתנהל תיק הפש”ר של החייב.

יצוין, כי חייב אשר לא ישלח את צו כינוס הנכסים לנושים שלו
מסתכן בהתנהגות בחוסר תום לב, ובכך שתיק הפש”ר שלו יפוזר.

נושים שקיבלו את צו הכינוס של החייב יוכלו לדעת באיזה בית משפט
מתנהל תיק הפש”ר של החייב, לדעת מיהו המנהל המיוחד של החייב,
ומהו גובה צו החיוב שנפסק לחייב.

נושים שקיבלו את צו הכינוס של החייב, חייבים להגיש
בתוך פרק זמן של 6 חודשים תביעת חוב, או הוכחות חוב בצירוף מסמכים
כגון אישורים על תיק ההוצאה לפועל,
שהם פתחו כנגד החייב, פסקי דין, שיקים וכו.

נושים אשר לא יגישו את תביעת החוב במועד כאמור,
הלכה למעשה מוותרים על החוב של החייב להם,
כאשר הגשת בקשה למתן ארכה עלולה להידחות.

לפיכך, אני ממליץ בחום להגיש את תביעת החוב,
מיד לאחר שאתם יודעים כי החייב הגיש בקשה לפשיטת רגל,
או כי ניתן נגדו צו כינוס נכסים בכדי לא לוותר על החוב שלו כלפיכם.
יצוין, כי בנוסף למסמכים הנלווים יש לחתום על הצהרה בפני עו”ד,
כאשר הנני להמליץ לעשות שימוש בעו”ד הבקיא בתחום,
בכדי להגיש בצורה נכונה את תביעת החוב.

חייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים ובבית המשפט המחוזי,
יקבל צו כינוס נכסים בחלוף כחודשיים ימים.

כל זאת במידה ועמד בתנאים לבקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים הרשמי ויצוין,
כי פרק הזמן לקבלת צו כינוס נכסים משתנה בין לשכות כונס הנכסים.

לאחר שהחייב יקבל את צו כינוס הנכסים,
עליו לשלוח אותו לנושים שלו בדואר רשום עם אישור מסירה,
בכדי שהנושים של החייב יוכלו לדעת כי הוא הגיש בקשה לפשיטת רגל, ובכדי שיוכלו להגיש תביעות חוב כנגד החייב אצל כונס הנכסים הרשמי.
היכן שמתנהל תיק הפש”ר של החייב.

יצוין, כי חייב אשר לא ישלח את צו כינוס הנכסים לנושים שלו
מסתכן בהתנהגות בחוסר תום לב, ובכך שתיק הפש”ר שלו יפוזר.

נושים שקיבלו את צו הכינוס של החייב יוכלו לדעת באיזה בית משפט מתנהל תיק הפש”ר של החייב, לדעת מיהו המנהל המיוחד של החייב, ומהו גובה
צו החיוב שנפסק לחייב.

נושים שקיבלו את צו הכינוס של החייב, חייבים להגיש
בתוך פרק זמן של 6 חודשים תביעת חוב, או הוכחות חוב בצירוף מסמכים
כגון אישורים על תיק ההוצאה לפועל, שהם פתחו כנגד החייב, פסקי דין, שיקים וכו.

נושים אשר לא יגישו את תביעת החוב במועד כאמור,
הלכה למעשה מוותרים על החוב של החייב להם,
כאשר הגשת בקשה למתן ארכה עלולה להידחות.

לפיכך, אני ממליץ בחום להגיש את תביעת החוב,
מיד לאחר שאתם יודעים כי החייב הגיש בקשה לפשיטת רגל, או כי ניתן נגדו צו כינוס נכסים בכדי לא לוותר על החוב שלו כלפיכם.

יצוין, כי בנוסף למסמכים הנלווים יש לחתום על הצהרה בפני עו”ד, כאשר הנני להמליץ לעשות שימוש בעו”ד הבקיא בתחום, בכדי להגיש בצורה נכונה את תביעת החוב.