הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

מזונות ילדים

מזונות ילדים

בני זוג החיים יחדיו נושאים באופן משותף בהוצאות התא המשפחתי כגון: משכנתא או שכירות, מזון, חשמל, מים, ארנונה, חוגים לילדים ובכל הוצאה משותפת אחרת. מה קורה כאשר בני זוג החליטו לפרק את התא המשפחתי אזי הצדדים כל אחד מצידו יידרש לשאת בהוצאות הילדים לרוב ובנפרד כאשר על פי החוק, האב חייב לזון את ילדיו עד גיל 6 וזאת בהתאם לחוק וזאת גם באם האב הינו מחוסר עבודה ואפילו מרוויח פחות מאשתו, עדיין על פי החוק הוא יהיה חייב לשלם דמי מזונות לאשתו. מזונות לוקחים בחשבון את מס’ הילדים, צרכים מיוחדים, זמן השהות של הילדים עם ההורים וכו’ כאשר כיום קיים מושג הקרוי משמרות משותפת במסגרתו ככל והילדים נמצאים באופן שווה אצל ההורים שלהם, יכול בן הזוג לבקש שלא לשלם דמי מזונות לבם הזוג האחר.

בני זוג אשר טרם סיימו את הליכי הגירושין ביניהם וטרם נפסקו מזונות, ייקבעו מזונות זמניים כאשר קיימים מקרים בהם נפסקים דמי מזונות זמניים בסך של 1,200 ₪ לחודש כאשר להם יש להוסיף דמי שכירות או תשלומי משכנתא המהווים דמי מדור כאשר דמי המדור משתנים בהתאם למס’ הילדים: כאשר ילד אחד יהא 33% מעלות השכירות או המשכנתא, 2 ילדים 40% ו – 3 ילדים 50% כאשר יש לקחת בחשבון גם הוצאות נוספות כגון בתי ספר, גנים וכו’.

בסופו של יום ובהינתן פסק לגירושין, ייקבעו דמי מזונות בהתאם לפרמטרים ובמיוחד לאור מצבם הכלכלי של ההורים כאשר ניתן לבקש ולהחיל את דמי המזונות באופן רטרואקטיבי וזאת ממועד הגשת הבקשה לדמי מזונות זמניים.

דמי המזונות משולמים עד הגיע הילד לגיל 18 ולאחר גיל זה מופחתים דמי המזונות בהתאם להסכמות הצדדים ובדרך כלל ך – 1/3 מדמי המזונות שהיו עד לאותו המועד.

נכון להיום ועל פי ההלכה הפסוקה, רק לבית המשפט לענייני משפחה יש את הסמכות לדון במזונות ילדים אע”פ שבתי הדין הרבניים מנסים לנכס לעצמם את היכולת לדון במזונות ילדים אך עדיין לבית המשפט לענייני משפחה הסמכות הייחודית לדון במזונות ילדים.