Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

מזונות ומדור ומה שביניהם

מזונות ומדור ומה שביניהם

תוכן העניינים

בפתח הדברים ייאמר, כי לא ניתן לדעת בוודאות מה יהיה סכום גובה דמי המזונות אותם יש לשלם והכל משתנה בין מקרה למקרה והדבר תלוי בהכנסת ההורים, הפרש הכנסות, זמני שהות כמו גם הדבר יכול להשתנה בין אם מנהלים הליכים בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה וגם בין שופט לשופט ועל כן כל מקרה לגופו.

צדדים אשר בוחרים להגיע להסכמות ביניהם ללא עורכי דין או באמצעות הליכי גישור, יכולים להסכים ביניהם מה יהיה גובה דמי המזונות וכפי שמתאים להם אך יש לזכור, כי לאחר שיינתן תוקף של ההסכמות במסגרת פסק דין ואחד הצדדים יבקש לשנות את פסק הדין, כי הוא יידרש להגיש בקשה לביטול פסק הדין כאשר הדבר יהיה כרוך בשינוי נסיבות מהותי.

רוצה לומר, על הצדדים לקחת בחשבון היטב את ההסכמות שלהם בכל הנוגע לדמי מזונות ובכלל מאחר וקיים קושי רב ביותר לאחר מכן לשנות את פסק הדין ויש לקחת זאת בחשבון.

יצוין, כי על פי הדין הדתי, על הגבר חובה לזון את ילדיו עד הגיעם לגיל 6 שנים כאשר עד לבע”מ 919 הנטל היה על האב עד שהילדים יגיעו לגיל 15 שנים אך כאמור הדבר שונה בעקבות פסק הדין הנ”ל.

האם זמני השהות משפיעים על גובה המזונות?

מאחר וכיום מרבית ההורים חולקים באופן שווה את זמני השהות של הילדים, קיים מצב הזוי לפיו האב הלכה למעשה ממשיך לשלם פעמיים בגין הילדים למרות שהוא נוטל באופן שווה את זמני השהות עם האם דבר שיוצר חוסר איזון משווע בעליל ופוגע קשות באבות אשר קורסים תחת הנטל.

נוכח האמור, בתי המשפט וגם בתי הדין הרבניים לוקחים מצב זה בחשבון ומתייחסים לגובה דמי המזונות בהתאם לזמני השהות של הילדים בין ההורים.

מהו גובה מזונות ילדים?

למען הזהירות ייאמר וכמובן שהדבר משתנה בין בתי המשפט השונים ובין בתי הדין הרבניים, כי בגין ילדים מתחת לגיל 6 דמי המזונות בבתי המשפט ינועו בין 1,300 ₪ ל – 1,600 ₪ כאשר בבית הדין הרבני יכול להיפסק סכום של 1,000 ₪ בלבד לילד וכאמור לעיל יש ליתן התייחסות לנושא זמני השהות של הילדים לאור האמור לעיל.

מכאן החשיבות היכן כדאי ומומלץ לנהל את הליכי הגירושין ככל ואין הסכמות בין הצדדים.

יצוין, כי ככל ויתברר, כי חלוקת זמני השהות בין ההורים קטנה יותר וכי פערי השכר בין הצדדים גם הוא קטן, כי אז תהיה לכך השלכה על דמי המזונות.

בעקבות בע”מ 919 נקבע, כי דמי מזונות לילדים מעל גיל 6 יחושבו לפי יחס חלוקת זמני השהות ויחס המשכורות של ההורים ולאמור, יש לקחת בחשבון את משכורת האם ואין ליתן התייחסות אך ורק לכך כי האב נושא באופן אבסולוטי בדמי המזונות והדבר יצר שינוי מהותי בקביעה כיום לדמי מזונות.

לפיכך, כאשר לבני הזוג יש ילדים שהינם מתחת לגיל 6 שנים אזי יש לקבוע סכום מזונות בהתייחס לזמני שהות של הילדים ובכמעט ברוב המקרים לא תהיה התייחסות למשכורת האם כאשר מעל גיל 6 נשים תינתן התייחסות למשכורת האם וזמני שהות ובמיוחד ככל ויש אחריות הורית משותפת וכפי שנהוג לטעון – משמורת משותפת.

יש לציין, כי גובה דמי המזונות משתנה כמובן בהתאם להכנסת ההורים.

האם יש להמשיך ולשלם מזונות לאחר גיל 18?

שאלה אותה רבים שואלים היא מה קורה כאשר הילדים מגיעים לגיל 18 שנים – האם עדיין יש צורך לשלם מזונות או יש לשלם דמי מזונות פחותים יותר.

במענה לשאלה זו יצוין, כי בד”כ מקובל, כי לאחר שהילדים מגיעים לגיל 18 שנים, כי אז דמי המזונות יורד ל – 1/3 מדמי המזונות וזאת עד הגיע הילד לגיל 21 או עד גמר סיום השירות הצבאי אלא באם הצדדים החליטו אחרת.

מה קורה כאש האם מרוויחה יותר מהאב?

האם היא עלולה לשלם לאב דמי מזונות והתשובה לכך היא: כן. יש מקרים בהם עלול בית המשפט לחייב את האם לשלם מזונות לאב וזאת כאמור ככל והילדים שוהים יותר אצל האב וכי האם כאמור משתכרת יותר מהאב ואז יכולים בהחלט במסגרת ההליך המתאים, לחייב את האם לשלם דמי מזונות לאב.

יצוין, כי במקרים רבים מנסים ההורים לנפח את ההוצאות או להקטין את ההכנסות בכדי להביא לשינוי בדמי המזונות – תופעה ידועה בבתי המשפט ובבתי הדין הרבניים ועל כן חשוב וכדאי להציג את התמונה האמיתית לבל תתפסו דוברי שקר חלילה והדבר יהיה כרוך בהוצאות מיותרות.

בכל הנוגע לדמי מזונות חשוב להיות מדויקים וליתן התייחסות לכל פרט בנוסף כגון, חוגים, הלבשה, הנעלה, הוצאות רפואיות וכו אחרת חלילה דמי המזונות שייקבע עלולים לקחת בחשבון ו/או בתוכם את ההוצאות הנ”ל.

מה הם דמי מדור?

בכל הנוגע לתשלום דמי מדור הרי שהם באם בנוסף לדמי המזונות ומקובל להתייחס אליהם כדלקמן – ילד אחד – 30% מדמי השכירות, שני ילדים – 40% מדמי השכירות, שלושה ילדים ומעלה – 50% מדמי השכירות.

יודגש, כי אלא באם נקבע אחרת, בבית המשפט לענייני משפחה ילדים מתחת לגיל 6 ייקבע כי האב נדרש לשלם מדור כאשר בגין ילדים מעל גיל 6 תהיה השפעה על זמני השהות אשר יכולים בהחלט להשפיע על דמי המדור.

בבית הדין הרבני בד”כ ומאחר והנושא הינו תחת הדין הדתי אזי האב נדרש לשלם דמי מדור וזאת גם באם לאם יש דירת מגורים משלה וזאת ללא קשר לזמני שהות או משכורות ההורים.

בכל הנוגע לאחזקת מדור הרי שדמי המזונות צריכים לקחת בחשבון גם הוצאות אלו כגון: חשמל, טלפון, אינטרנט, כבלים ארנונה וכו’ אך יש מקרים בהם דורשים הוצאות אלה בנוסף ויש להילחם על כך.

מה קורה במצב של הוצאות חריגות?

בכל הנוגע להוצאות חריגות או משתנות אשר קרויות “מחציות” הרי שאלו מבלי שום קשר מתחלקות באופן שווה בין ההורים כאשר בגין הוצאות חריגות מקובל, כי יש לקבל את אישורו של ההורה האחר בטרם התשלום בכדי לקבל את התייחסותו ולא לדרוש את החיוב בדיעבד.

מה עם קצבת ילדים?

בכל הנוגע לקצבת ילדים הרי שיש לדרוש כי הקצבה תהא חלק מדמי המזונות וחבל יהיה להתעלם מסכום זה.

אבקש להבהיר, כי ברוב ברובם של הסכמי הגירושין מקובל לדמי המזונות יהיו צמודי מדד ופעם ב – 3 חודשים יבוצע חישוב בכל הנוגע למדד.

לא לשלם מזונות במזומן!

המלצה חשובה שלי לאבות אשר ברוב המקרים הם אלה שנושאים בתשלום דמי המזונות, כי דמי המזונות יבוצע אך ורק בהעברה בנקאית בכדי שיהיה תיעוד. לעולם לא לשלם את דמי המזונות במזומן מאחר וככל וחלילה יהיו טענות בכל הנוגע לדמי המזונות ואתם משלמים במזומן, כי לא יהיה לכם תיעוד ואז אתם עלולים למצוא עצמכם משלמים פעם נוספת לאחר ששילמתם. אין תיעוד – אזי לא שילמתם וחבל.

מה קורה במידה וילדים זכאים לדמי נכות?

בכל הנוגע לקצבת נכות של ילדים אזי יש לקחת נושא זה בחשבון וככל וסכום הקצבה הינו גבוה, כי אז ניתן לתת לו משקל בכל הנוגע לדמי מזונות.

מה בנוגע לתשלום לצהרונים?

בכל הנוגע לצהרונים או גני ילדים הרי שעסקינן בהוצאות שאינן לטווח ארוך והן משתנות ועל כן ברוב המקרים יש לכך התייחסות נפרדת במסגרת הסכמי הגירושין והם באם בנוסף על דמי המזונות.

לאור האמור לעיל ניתן ללמוד, כי נושא המזונות, המחציות והמדור הינו נושא מורכב ומשתנה מתא משפחתי האחד לשני ועל כן יש לקחת נושא זה בכובד ראש ובמיוחד שעה שהסכמות הצדדים וכפי שצוין, מועלות על הכתב ומקבלות תוקף של פסק דין כאשר שינוי פסק הדין יהיה רק בשינוי נסיבות מהותי ועל כן יש לחשוב היטב בטרם מחליטים על נושא המזונות או כל נושא אחר.

משרדנו שהינו בעל ניסיון רב שנים ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה נוספת.

משרד עו"ד עדי רוזנשטיין

עורך דין לדיני משפחה בעל ידע וניסיון רב בתחום, אשר יכול להמליץ ולהתוות את האסטרטגיה הטובה ביותר לכל מקרה ומקרה.
עורך דין אסרטיבי שאפשר לסמוך עליו.
כזה שיילחם עבורכם בעת הצורך בבית המשפט, או בבית הדין הרבני.
וישיג את התוצאה הטובה ביותר ללקוחותיו.
אם אתם מחפשים עורך דין בתחום דיני המשפחה אשר יהיה זמין לכם,
קשוב לצרכים שלכם וייתן לכם שירות אישי ומקצועי עם הפתרונות הטובים ביותר,
כאשר אך ורק טובתכם עומדת לנגד עיניו.
הגעתם למקום הנכון.
מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון :

050-800-4364

או באמצעות הטופס כאן בעמוד

עורך דין עדי רוזנשטיין