Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

ידועים בציבור

ידועים בציבור

הכוונה לבני הזוג אשר בחרו מסיבותיהם שלהם שלא להתחתן כדת וכדין אלא לקיים מערכת יחסים משותפת וניהול משק בית משותף כאשר כל מקרה לגופו אך קיימים מקרים שבהם גם בני זוג המנהלים יחד חיים משותפים משך תקופה קצרה של 3 חודשים, יכולים להיות מוכרים כידועים בציבור.

ידועים בציבור יכולים ברבות המקרים להיות בני זוג אשר הזוגיות הינה פרק “ב” בחייהם ואז עליהם לדעת את זכויותיהם או כיצד עליהם להגן על הרכוש או הכספים שהם צברו קודם למערכת היחסים המשותפת ואז משרדנו יכול וימליץ לבני הזוג לערוך הסכם ממון בכדי שיהיה מסמך ערוך כדין ואשר ממנו ניתן יהיה ללמוד על אופן חלוקת הרכוש או מהו הרכוש של כל אחד מבני הזוג ובמיוחד ככל ויחליטו בני הזוג לסיים את מערכת היחסים ביניהם.

צוואה יכולה לעזור ככל וחלילה אחד מבני הזוג יילך לבית עולמו ואז בן הזוג יוכל להחליט את שיהא ברכושו והאם הוא מצווה אותו לבן הזוג שלו או לילדיו או לכל גורם אחר.

לפיכך ובמיוחד בני זוג אשר צברו רכוש והם עומדים להיכנס למערכת זוגית חדשה מבלי להיכנס תחת חופה וקידושין, מומלץ, כי יערכו ביניהם הסכם ממון על כל צרה שלא תבוא ולטובת שני בני הזוג.

ידועה בציבור יכולה להיות זכאית לזכויות ככל ובן הזוג שלה יילך לבית עולמו, לדרוש ממנו מזונות וכו’ כאשר ככל ומערכת היחסים תגיע לידי סיום, כי אז בן הזוג שדורש את זכויותיו, עליו להוכיח כי בני הזוג היו ידועים בציבור וזאת על פי התנאים שנקבעו בפסיקה.