Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

חזקת השיתוף

חזקת השיתוף

פרידה וגירושין הם התפתחות מצערת וכואבת של מערכת יחסים בין בני זוג, כל זוג שהוא.
לרגשות טבעיים ומובנים כמו, כעס, תסכול ואכזבה, מצטרפות שאלות באשר לחלוקת הרכוש, הזכויות ולכלל המשאבים הכלכליים שהיו לכם כזוג.
חזקת השיתוף היא כלי משפטי שנועד ליצור הסדרה בתהליכי פרידה של זוג נשוי וידועים בציבור שנישאו לפני 1.1.1974 כאשר חוק יחסי ממון לא חל בעניינם.
חזקת השיתוף קובעת הלכה למעשה, כי כל הנכסים של שני בני הזוג צריכים להיות מחולקים באופן שווה כאשר גם נכסים או זכויות שנתקבלו לפני הנישואין, יחולקו באופן שווה בין בני הזוג.

מועד התגבשות חזקת השיתוף

חזקת השיתוף התגבשה בפסיקה, קרי על ידי פסקי דין שונים וכל זאת מאחר וטרם היה חוק שהסדיר את ענייני חלוקת הרכוש בין בני זוג שהחליטו לסיים את מערכת היחסים ביניהם, קרי בטרם נכנס חוק יחסי ממון.

חוק יחסי ממון והשפעתו על חזקת השיתוף

חוק יחסי ממון בין בני זוג נכנס לתוקף ביום 1.11974 והוא נועד להסדיר את חלוקת הרכוש במקרה של גירושים.
החוק נחקק בעקבות צורך משמעותי, שהתעורר עקב פניות רבות שנעשו לבתי המשפט השונים להסדרת הליכי גירושים ואשר עד אז הסתמכו על חזקת השיתוף.
בסיסו של החוק ברור וקובע כי, בעת גירושין, יחולק הרכוש המשותף של בני הזוג שווה בשווה.
זאת כל עוד לא נקבע אחרת במסגרת הסכם ממון, או הסכם חלוקת רכוש בהליך הגירושין.
חוק יחסי ממון רלוונטי רק עבור מי שנישאו לאחר 1.1.1974 ואינו חל על בני זוג שנישאו קודם לכן או על ידועים בציבור אשר בעניינם חלה חזקת השיתוף.

מהי חזקת השיתוף?

חזקת השיתוף מבוססת על טענת שוויון בין המינים וההנחה שמי שבחרו להינשא, בחרו גם לחיות חיים משותפים, הכוללים משפחה ומשק משותף.
עוד מתבססת החזקה על כך, ששני בני הזוג משקיעים מאמצים ותורמים לניהול משק הבית (לאו דווקא תרומה כספית), בכלל זה גידול ילדים, עבודה והכל לטובת המשפחה שנחשבת ליחידה אחת.

החזקה נותנת מענה בסוגיות חלוקת רכוש כמו: דירות ונכסים משותפים, זכויות סוציאליות, מצב בו נכס נרשם על שם בן זוג אחד.
סוגיות נוספות המקבלות מענה אך לגביהן חלים סייגים שונים הן: נכס לפני הנישואים, נכסי ירושה, נכסים עסקיים.
חזקת השיתוף אף נותנת מענה לחשבונות הבנק גם ביחס לחשבונות נפרדים של בני הזוג.
יצוין, כי רכוש שנצבר קודם לנישואין, יחולק באופן שווה בין בני הזוג וזאת במקרים רבים.

ירושה

חזקת השיתוף בירושה מסדירה גם כיצד יש להתייחס למקרה שבו אחד מבני הזוג יירש נכס או זכויות כלשהן או במהלך תקופת הנישואים.
באופן כללי ירושה שניתנה לבן זוג שייכת לו, אולם, בנסיבות מסוימות היא יכולה להפוך לרכוש משותף.
לשם הפיכתה לרכוש משותף יש להוכיח מה הייתה כוונת בן הזוג היורש באשר לשימוש בנכס שירש.
האם הייתה כוונה להפוך אותו לחלק מהרכוש של משק הבית המשותף? או שהתכוון להפריד אותו מהמשק המשותף?
אנו ממליצים כי בסוגיות אלו כמו גם נכס מלפני הנישואים תתייעצו עם איש מקצוע בתחום.
אך יצוין, כי מבחינת בני זוג אשר נישאו קודם ליום 1.1.1974 וחלה בעניינם חזקת השיתוף,
כי נכסים שנצברו קודם לנישואין, עלולים להיות מחולקים באופן שווה בין בני הזוג כאשר לפי חוק יחסי ממון,
נכסים שנצברו קודם לנישואין, נותרים בידי בן הזוג שקיבל אותם אלא באם הייתה כוונה ששני בני הזוג יעשו בהם שימוש או יחולקו ביניהם כאשר כיום בתי המשפט נוהגים לחלק באופן שווה את הנכסים שנצברו קודם לנישואין בין בני הזוג אך כל מקרה לגופו.

שאלת השאלות

כיצד יחולק הרכוש המשותף?
כלל האצבע הוא חלוקה שווה בין בני הזוג.
כלל זה חל גם כאשר הפרידה היא בעקבות בגידה של אחד מבני הזוג.
למעשה סיבת הפרידה אינה משמעותית לאופן חלוקת הרכוש.
לצד זאת יש להראות כי מערכת היחסים התקיימה תחת קורות גג אחת וכי לא היה קרע או פרידה משמעותית טרם לכך.
חלוקה שווה תיושם לאחר שיוכח כי הייתה כוונת משק משותף,
כי היו חיים משותפים וכי היה מאמץ משותף לנהל חיי משק משותף בכלל זה סביב הוצאות והכנסות של משאבים אך כאמור,
כל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבות.

ידועים בציבור

חוק יחסי הממון אינו חל במקרה שבו בני זוג אינם נשואים.
ההלכה הקובעת במקרה של ידועים בציבור (זוג החי יחד ללא נישואים) היא הלכת השיתוף.
גם ביחס לידועים בציבור נקבע כי ההלכה תחול כאשר הזוג חי יחד במשק משותף, תרמו במשותף ושלא שמרו על הפרדה רכושית.
אולם הלכה זו אינו מוחלת באופן אוטומטי ביחס לרכוש שנרכש על ידי מי מבני הזוג בנפרד, לגבי רכוש כזה נדרש להוכיח כוונת שיתוף.

לסיכום

חזקת השיתוף נותנת מענה במקרה של נישואים לפני ינואר שנת 1974 ובמקרים של ידועים בציבור.
החזקה מבוססת על שוויון בין המינים ועל התפיסה ששני בן הזוג תרמו למשק החיים המשותף.
מדובר בנושא מורכב ועל כן מומלץ להתייעץ עם עו”ד בתחום כדוגמת עו”ד עדי רוזנשטיין.