הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

חזקת השיתוף

חזקת השיתוף

זוגות שהתחתנו לפני 1.1.1974 וכן ידועים בציבור, חלה עליהם חזקת השיתוף, לאמור, ככל ובני הזוג יחליטו לסיים את היחסים ביניהם, אזי הרכוש המשותף שנצבר לבני הזוג במהלך חייהם יחולק ביניהם בחלקים שווים.

יובהר כי חזקת השיתוף חלה כל עוד לא חתמו ביניהם בני הזוג על הסכם ממון הקובע כיצד יחולק הרכוש ביניהם. לאמור, הסכם הממון יגבר על חזקת השיתוף בכפוף לכך שנערך הסכם בין הצדדים.

יצוין, כי רכוש שנתקבל קודם לחיי הנישואין צריך להיות מוחזר לצד שקיבל אותו אך כמובן שבן הזוג האחר יכול לטעון, כי הוא זכאי למחצית ואז נטל ההוכחה רובץ עליו להוכיח, כי כוונת הצדדים הייתה, כי הרכוש יחולק באופן שווה בין הצדדים.

בד”כ ינסה הצד השני לטעון כי יש לו חלק בזכויות לרבות כגון ומדבר בנכסי נדל”ן בעלי שווי רב ביותר ועל כן יש מקרים מסוימים שככל ואחד מבני הזוג קיבל ירושה או מתנה מבני משפחה אשר לא נוצרו כתוצאה מהיחסים המשותפים או במהלך החיים של בני הזוג, כי כדאי לו לערוך הסכם ממון וככה למנוע דרישה של בן הזוג האחר באותו נכס או נכסים.