Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

חוק הגנת הפרטיות

חוק הגנת הפרטיות

פרסום מסרים אלקטרוניים שלא נועדו לפרסום פומבי,
ברצוני להפנות אתכם לתיקון לחוק הגנת הפרטיות,
קרי תיקון מס’ 9 לחוק הפרטיות בו צוינה בפעם הראשונה הגדרה מדויקת למונח מסר אלקטרוני.

עפ”י תיקון מס’ 9 הנ”ל, המונח “כתב” הורחב וכעת הוא כולל בחובו מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרוני.
הלכה למעשה התיקון הנ”ל קובע, כי פרסום של מסר אלקטרוני שלא נועד לפרסום פומבי או עשיית שימוש בו,
וזאת מבלי לקבל את הסכמת הכותב אסורה – כדוגמת הפייסבוק ו/או קיום צ’ט עם אדם מסוים,
או התכתבות עמו במייל ו/או דואר אלקטרוני, קרי על השיחה להיוותר בין הצדדים אלא אם ניתנה הסכמה לכך על ידי הצד השני.

נוכח האמור, התיקון לחוק בא להגן על האזרח מפני פרסום המסרים האלקטרוניים שלו כאמור:
מיילים, דואר אלקטרוני וכו’ וכל זאת ללא קבלת הסכמתו מראש.

התיקון לחוק מאפשר לצד שרואה עצמו נפגע על ידי הצד שכנגד, קרי,
דבריו במייל ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפייסבוק וכו’ פורסמו, וזאת מבלי לקבל את אישורו,
יכול לדרוש פיצוי כספי מהצד שכנגד וזאת ללא הוכחת נזק,
וזאת בהתאם לחוק איסור לשון הרע המקנה פיצוי בסך של 50,000 ₪,
כאשר במידה ויצליח הצד הנפגע להוכיח כוונה של פרסום בזדון או בכוונה,
הוא יהא זכאי לפיצוי בסך של 100,000 ₪.

אין האמור במאמר זה בכדי להחליף ייעוץ משפטי פרטני,
והמסתמך על המידע שבמאמר זה בלבד עושה זאת על אחריותו ובעצמו בלבד.

צרו קשר

משרד עורכי דין וגישור

עו"ד עדי רוזנשטיין

כתובות המשרדים:

ת”א (המשרד הראשי) – רח. יגאל אלון 94
ירושלים – האומן 25

חיפה – רח. אנדרי סחרוב 9
באר שבע – קק”ל 90
אילת –הקניון האדום, התמרים 2

פנו עכשיו לשיחת ייעוץ ללא עלות

צרו קשר

משרד עורכי דין וגישור

עו"ד עדי רוזנשטיין

כתובות המשרדים:

ת”א (המשרד הראשי) – רח. יגאל אלון 94
ירושלים – האומן 25

חיפה – רח. אנדרי סחרוב 9
באר שבע – קק”ל 90
אילת –הקניון האדום, התמרים 2

פנו עכשיו לשיחת ייעוץ ללא עלות