Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסכם שלום בית

הסכם שלום בית

קיימים לא מעט מקרים, בהם בני זוג חושבים על סיום היחסים ביניהם באמצעות הליך גירושין. אך עדיין לא בטוחים באם בכוונתם לעשות כן, או האם הם עדיין יכולים לשקם את מערכת היחסים שבין הצדדים.

כאשר אחד הצדדים עלול לחשוש ובצדק, כי הצד השני עלול לנצל את השהות או הלבטים בכדי לנקוט בהליכים משפטיים ולקבל בכך יתרון על חשבון הצד האחר. וזאת במקום לתת הזדמנות למערכת היחסים שבין הצדדים.

בכדי למנוע מצב שכזה, קיימת האפשרות לערוך הסכם שלום בית או לחילופין הסכם גירושין. וזאת כדי לתת הזדמנות לצדדים לשקם את מערכת היחסים שלהם, ללא חשש מפני הליכים של הצד השני. ובכך לתת ניסיון כן ואמתי לשיקום מערכת היחסים שבין הצדדים.

ההסכם כאמור מחולק לשני חלקים –

הראשון – לשלום בית. בכדי לתת הזדמנות לצדדים להמשיך ולנהל את חייהם מבלי ליתן התייחסות לחלוקת רכוש, מזונות משמורת וכו’ .

השני – ככל ובני הזוג לא יצליחו לשקם את מערכת היחסים ביניהם, נוגע לסיום מערכת היחסים באמצעות גירושין. אז ייקבע כיצד יש לחלק את הרכוש, משמורת, מזונות וכו’.

ההסכם הנ”ל יכול, וזאת כאמור והוא נעשה בהסכמת הצדדים, לחסוך לצדדים מחלוקות משפטיות מורכבות, חיסיון בניהול הליכים בבית המשפט. כך שהצדדים יודעים כיצד הרכוש יחולק ומה תהיה ההתייחסות לגבי הילדים, ככל ויבחרו להתגרש ולסיים את מערכת היחסים שביניהם.