Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

הליכי פשיטת רגל - פתיחת חשבון בנק

חייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים ובבית המשפט המחוזי,
יכול לפנות לאחד הבנקים ולבקש לפתוח חשבון בנק כאשר חשבון הבנק יהיה בזכות בלבד,
לאמור, החייב לא יוכל להיכנס ליתרת חובה בחשבון וכן לא לקבל מסגרת אשראי מהבנק.

כמו כן, החייבים לא יוכלו לקבל שיקים לשם עשיית שימוש וכל זאת גם אם החשבון נמצא בזכות.
לאמור, כל שיכולים החייבים הוא לנהל חשבון שיהיה בזכות כל הזמן לשם ניהול העניינים השוטפים שלהם.

יצוין, כי הבנקים אינם יכולים לסרב לפתוח לכם חשבון בנק,
כאשר ככל והבנק מסיבותיו הוא מסרב לפתוח לכם חשבון כאמור לעיל,
אתם יכולים לפנות בפנייה למפקח על הבנקים אשר ישלח לבנק מכתב,
לפיו עליו לפתוח לכם חשבון וכל זאת על פי הוראות בנק ישראל.

ככל והבנק יסרב לפתוח לכם חשבון וזאת חרף הוראות המפקח על הבנקים,
ניתן להגיש גם בקשה מתאימה לבית המשפט המחוזי היכן שמתנהל תיק פשיטת הרגל,
בכדי שיורה לבנק לפתוח לכם חשבון.

לקוח במשרדנו אשר ביקש לפתוח חשבון בנק אצל אחד הבנקים הגדולים במדינה,
בזמן היותו בהליך של פשיטת רגל סורב על ידי הבנק ולאחר פנייה למפקח על הבנקים,
נאלץ הבנק לפתוח חשבון בנק עבור הלקוח.
כלומר, הליך פשיטת הרגל אינו מונע מהחייבים,
ולא יכול למנוע מהם לפתוח חשבון בנק אצל אחד הבנקים.
אך זכרו, החשבון יהיה חייב להיות בזכות כל הזמן מבלי להיכנס ליתרת חובה,
או לקחת אשראי וכמו כן לא תוכלו לעשות שימוש בכרטיסי אשראי ובשקים.