חוזים

עריכת חוזה בין צדדים שונים נועדה לעגן את רצונות הצדדים ולהבטיח כי כל צד לחוזה יקיים את חיוביו שעפ”י החוזה.

קודם לעריכת החוזה נערך מו”מ בין הצדדים כאשר צד אחד הינו המציע או שולח ההצעה כאשר הצד שכנגד הוא מקבל ההצעה.

כאשר הצדדים לחוזה מסכימים ביניהם על התנאים שיהיו בחוזה אזי התקיים הצעה וקיבול כאשר הסכמת הצדדים מהווה גמירות דעת להסכמות אלה.

יודגש, כי לאחר שנחתם חוזה בין הצדדים הוא מחייב אותם לכל דבר ועניין כאשר צד אשר יבחר להפר את החוזה עלול למצוא עצמו נתבע ע”י הצד שכנגד ובסופו של יום לשלם פיצויים גבוהים וכל זאת בכפוף לדיני החוזים לרבות חוק החוזים .

לפיכך, בטרם נחתום על חוזה כלשהו, יש לבדוק כי זכויותינו מעוגנות בחוזה וכי כל ההסכמות מצאו את ביטוין בחוזה.

קיימים סוגים שונים של חוזים כאשר השכיחים שביניהם הם חוזים למכירה או רכישה של נכס או חוזה שכירות.

חוזה למכירה או רכישה נכס הינו קריטי ביותר במיוחד כאשר מדובר בנכס השווה לכל הפחות מאות אלפי שקלים על כן יש לערוך חוזה שיעגן את זכויותיכם בכדי שלא תמצאו עצמכם בפני שוקת שבורה בסופו של יום וראו פרשת “חפציבה”.

חוזה שכירות – מרבית האנשים נוטים להקל ראש בעת עריכת חוזה שכירות ונוטים לזלזל בו ולהורידו ישירות מאתרי אינטרנט שונים כאשר חוזי שכירות אלה אינם מתאימים להם. יש לבדוק בחוזי השכירות את מועד הפינוי, ערבויות, אופציה וכו’ – נקודות שאדם הסביר אינו בקיא בהם כאשר בסופו של יום היה ובעל הדירה או השוכר ימצאו עצמם בפני בעיה כלשהי עם הצד שכנגד, עלול חוזה השכירות שלא לתת להם פיתרון או מענה על כך והם עלולים למצוא עצמם בבעיה קשה.

לכן, הקדישו זמן לעריכת חוזה השכירות והיוועצו עורך דין המנוסה בתחום אשר ידאג לשמור על מלוא זכויותיכם בקשר לנכס וזכרו, כי אתם (בעלי הדירות) מכניסים אדם זר לנכס שלכם אשר שווה הרבה מאוד כסף וגם אתם השוכרים, בדקו שבעל הדירה אינו מחייב אתכם בחוזה בדברים שאתם לא צריכים להיות מחויבים בהם.

משרדנו מעניק שירותי ייעוץ מגוונים בתחום החוזים החל ממועד עריכת מו”מ ועד למועד החתימה על החוזה.