Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסכם התקשרות - מי צריך אותו?

הסכם התקשרות:
רבים מבעלי העסקים לא מודעים לחשיבותו הגבוהה של הסכם התקשרות עם ספק,
או לקוח איתו הם עושים עסקה.

כמו בכל תחום בחיינו, הפרטיים והעסקיים, בזמן שאין חילוקי דעות הכל מתנהל כשורה,
אך כאשר אין הסכמה בכל אחד משלבי ביצוע העסקה מתחילות חילוקי דעות,
וכל צד טוען שהצד השני מפר את העסקה ואינו מספק את מה שנקבע שיסופק.

כאשר אין חוזה בין הצדדים, מתחילות הבעיות ואז אחד הצדדים פונה לקבלת ייעוץ ושירות מעורך דין.
אחת הטענות שעולות בשלב הראשון היא:
“לא רציתי להבריח את הלקוח”, “אני מכיר אותו ולא חשבתי שצריך” ועוד,
כהנה וכהנה “סיבות טובות” להימנעות מכתיבת הסכם.

שימו לב למקרה האחרון בו נתקלתי:
לפני כשבוע פנתה אליי לקוחה שביקשה לתבוע לקוחה שהגיעה לקורס אותו קיימה.
לטענתה הקורס היה מיועד ללימוד עצמי, לעיסוק בשעות הפנאי וכך גם היה המחיר שנגבה.
לאחרונה גילתה כי אותה לקוחה מעבירה את אותה סדנה ולוקחת את אותו סכום אותו שילמה בעצמה.
השאלה הראשונה ששאלתי היא האם יש הסכם התקשרות בינה לבין אותה לקוחה
וכמובן שלא היה כזה כי לא חשבה שאותה לקוחה “תגנוב” לה את הסדנה ותעביר אותה בעצמה.

זהו מקרה קלאסי למה חוזה התקשרות הוא חיוני וחובה בין כל צדדים שמתקשרים בעסקה למתן שירות או מוצר.
כמובן ששאלת יכולת עשיית “שימוש מסחרי” באותו קורס הוא תקין תתברר בבית המשפט,
אך מטרת הבלוג היא לנסות ולמנוע מכם את חוסר הוודאות ותחושת הפגיעה.
הקפידו לנסח הצעת מחיר או הסכם התקשרות עם הלקוח או הספק לפני שאתם נכנסים לעסקה,
העלו את כל התנאים כאשר אתם מסכימים עליהם וכאשר שניכם יודעים מה מטרת ההתקשרות.

היתרונות בניסוח הסכם כתוב הם רבים :
עדות לדברים שסוכמו, הימנעות מהבנה או זיכרון סלקטיבי של אחד מהצדדים לעסקה, מניעת היכולת להעלות דברים שכאילו סוכמו למרות שלא דובר עליהם, סיכום על תנאי תשלום, מועדי אספקה, מה מותר ומה אסור ועוד.

מה צריך לכלול הסכם התקשרות?

  • בהסכם יש להעלות את כל פרטי העסקה:
  • מה המוצר או השירות שצריך לספק
  • מחיר ומטבע העסקה (שקלים, מט”ח, כולל מע”מ, צמוד למדד וכו’)
  • מועדי האספקה
  • תנאי התשלום
  • תנאים מתלים או מגבילים את העסקה
  • תנאי ודרך ביטול העסקה
  • הגבלות וחובות המוטלות על הצדדים (להעביר מידע, לבצע תשלום, שימוש פרטי ולא מסחרי וכו’)

האם חוקי מגן חלים על העסקה או לא?
האם קובעים מראש מה קורה אם אחד הצדדים מפר את ההסכם (בית משפט, בוררות וכו’).

כדי להימנע מחילוקי דעות כדאי לנסח הסכמי התקשרות מראש
באמצעות עורך דין המבין בתחום בו הנכם עומדים להתקשר.
אי חתימת הסכם התקשרות עלולה להביא לפרשנויות שונות שבית המשפט יצטרך להכריע בהם,
ולא כדאי להיקלע למצב בו יש חוסר וודאות או שהלקוח יעשה שימוש במוצר או ידע שעליו לא שילם.

לצורך הבהרת העניין – אותה לקוחה טוענת כי אילו ידעה שאותה משתתפת
תעשה שימוש מסחרי בקורס הרי שהייתה גובה תשלום הרבה יותר גבוה של לימוד מקצוע,
ולא קורס הנרכש כתחביב…
יש היגיון במה שהיא אומרת?
מאחר ולא היה חוזה בינהן הרי שההיגיון ומידת הצדק יצטרכו להתברר בבית המשפט: 
חוסר וודאות, עלויות משפטיות הרבה יותר גבוהות, מאשר ניסוח של חוזה מראש
ושימוש מתמשך באותו חוזה.

אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי כלשהו