[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

שוכרים רבים שואלים עצמם מה עליהם לעשות עת החליטו לשכור דירת מגורים.

בראש ובראשונה, בדקו את הדירה בעצמכם. הגיעו בשעות היום ובשעות הלילה בכדי לבדוק מקורות רעש כגון מפעלים, בתי ספר וכיו”ב.

בדקו האם יש בדירה נזילות, או סדקים בקירות וכיו”ב בכדי שלא תהיו מופתעים לאחר מס’ חודשים.

נסו לברר מיהם השכנים שיתגורר בסמוך אליכם בכדי שלא יהיו הפתעות. סיירו בשכונה וראו אם היא מתאימה לכם מבחינת מגורים.

בדקו האם יש חניה לדירה ומהי מיקומה.

בדקו עם השוכר הקודם פרטים בכל הנוגע לבעל הדירה. אתם עלולים למצוא עצמכם מול בעל דירה בעייתי כאשר רק מסיבה זו, אתם עלולים בסופו של יום לבקש לעזוב את הדירה בטרם עת.

בקשו לראות מסמכים מבעל הדירה לפיהם ניתן ללמוד, כי הוא הבעלים של הדירה או כי ברשותו יפוי כח מהבעלים אחרת אתם עלולים למצוא עצמכם משלמים דמי שכירות לא לבעל הדירה ומשכך תידרשו לפנות את הנכס.

בטרם תחתמו על הסכם שכירות יש לבדוק, כי בחוזה השכירות מצוין באופן מפורש דמי השכירות וכן תקופת השכירות לרבות האופציה.

  • יש לבדוק, כי המיסים הנלווים שבקשר לדירת המגורים, שולמו במלואם וזאת עד למועד הכניסה לדירה.
  • יש לציין בחוזה השכירות, כי אתם משלמים את המיסים הנלווים בקשר לדירה בלבד ולא בגין שום דבר נוסף.
  • יש לציין, במידה ואתם חפצים בכך את תקופת האופציה ואת דמי השכירות שבתקופת האופציה.
  • יש לציין, כי הביטוח בגין דירת המגורים יחול על הבעלים ולא עליכם.
  • יש לציין, שנזקים שיהיו בדירה אשר לא נגרמו על ידכם, ישולמו על ידי הבעלים של הדירה.
  • יש לציין, כי הדירה תימסר באותה המצב כפי שנמסרה לכם.
  • יש לציין בחוזה השכירות אלו הפרות של החוזה יהוו הפרה יסודית אשר תקנה לכם פיצוי כספי או יכולת לבטל את חוזה השכירות.

בקשו כי תינתן לכם אופציה לסיים את הסכם השכירות, בהודעה של 60 ימים מראש.

בעלי הדירה יבקשו מכם לחתום על שטר חוב או שטר ערבות בכל הנוגע לדירת המגורים. נסו להפחית מהסכום ותדרשו, כי במידה ויש לבעל הדירה בעיות בכל הנוגע לכם, הוא מחויב לשלוח לכם מכתב התראה בטרם ינקוט בהליכים נגדכם.

העצות שכאן הינן על קצה המזלג כאשר מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין נדל”ן הבקיא בתחום ושיכול לייעץ לכם.

אין האמור במאמר זה בכדי להחליף ייעוץ משפטי ע”י עורך דין מקרקעין פרטני והמסתמך על המידע שבמאמר זה בלבד עושה זאת על אחריותו ובעצמו בלבד.