Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

עצות שימושיות להשכרת דירה!

שוכרים רבים שואלים עצמם מה עליהם לעשות עת החליטו לשכור דירת מגורים.
בראש ובראשונה, בדקו את הדירה בעצמכם.
הגיעו בשעות היום ובשעות הלילה בכדי לבדוק מקורות רעש
כגון: מפעלים, בתי ספר וכיו”ב.

בדקו האם יש בדירה נזילות, או סדקים בקירות וכיו”ב,
בכדי שלא תהיו מופתעים לאחר מס’ חודשים.

נסו לברר מיהם השכנים שיתגורר בסמוך אליכם בכדי שלא יהיו הפתעות.
סיירו בשכונה וראו אם היא מתאימה לכם מבחינת מגורים.

בדקו האם יש חניה לדירה ומהי מיקומה.

בדקו עם השוכר הקודם פרטים בכל הנוגע לבעל הדירה.
אתם עלולים למצוא עצמכם מול בעל דירה בעייתי כאשר רק מסיבה זו,
אתם עלולים בסופו של יום לבקש לעזוב את הדירה בטרם עת.

בקשו לראות מסמכים מבעל הדירה לפיהם ניתן ללמוד,
כי הוא הבעלים של הדירה או כי ברשותו יפוי כח מהבעלים,
אחרת אתם עלולים למצוא עצמכם משלמים דמי שכירות לא לבעל הדירה,
ומשכך תידרשו לפנות את הנכס.

בטרם תחתמו על הסכם שכירות יש לבדוק, כי בחוזה השכירות מצוין באופן מפורש דמי השכירות,
וכן תקופת השכירות לרבות האופציה.

יש לבדוק, כי המיסים הנלווים שבקשר לדירת המגורים, שולמו במלואם,
וזאת עד למועד הכניסה לדירה.
יש לציין: 

  • בחוזה השכירות, כי אתם משלמים את המיסים הנלווים בקשר לדירה בלבד ולא בגין שום דבר נוסף.
  • במידה ואתם חפצים בכך את תקופת האופציה ואת דמי השכירות שבתקופת האופציה.
  • כי הביטוח בגין דירת המגורים יחול על הבעלים ולא עליכם.
  • שנזקים שיהיו בדירה אשר לא נגרמו על ידכם, ישולמו על ידי הבעלים של הדירה.
  • כי הדירה תימסר באותה המצב כפי שנמסרה לכם.
  • בחוזה השכירות אלו הפרות של החוזה יהוו הפרה יסודית אשר תקנה לכם פיצוי כספי
    או יכולת לבטל את חוזה השכירות.
  • בקשו כי תינתן לכם אופציה לסיים את הסכם השכירות, בהודעה של 60 ימים מראש.