[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]
פנה למשרדנו לקוח אשר נמצא כיום בהליכי פשיטת רגל בבקשה לצאת את הארץ לצרכי עבודה.
בעיקרון, יש לקבל את הסכמת המנהל המיוחד ובית המשפט בו מתנהל הליך פשיטת הרגל כאשר חייב שמעוניין לצאת את הארץ לצרכי עבודה ויציג אישור ממקום העבודה שלו כי הנסיעה הינה למטרת עבודה בלבד כאשר מקום העבודה נושא בעלויות הנסיעה לרבות כרטיס טיסה ובית מלון, אזי בית המשפט ייעתר לבקשה.
ככל ופושט רגל יבקש לצאת את הארץ למטרות חופש, בילוי גם אם מקום העבודה שלו מעוניין לממן לו את הנסיעה, אזי בית המשפט והמנהל המיוחד לא יסכימו לבקשה.
אותו לקוח שביקש לצאת את הארץ לצרכי עבודה, הגיש באמצעות משרדנו בקשה מתאימה, צרף מסמכים מתאימים ואני שמח לבשר, כי הוא יצא את הארץ לצרכי עבודתו.
אז אם אתם מעוניינים לצאת מהארץ במסגרת הליכי פשיטת רגל לצרכי עבודה או פיקוח נפש, משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם לצאת מהארץ.
משרדנו מייצג כיום פושטי רגל רבים לשם קבלת צו הפטר ומחיקת חובותיהם לשם יציאה לדרך חדשה ונשמח לעזור גם לכם.