[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

לקוחות רבים פונים אליי בשאלה, מה ניתן לעשות כנגד דייר אשר בחר להשתלט על רכוש משותף אשר שייך לכל הדיירים בבניין.
ככל ואתם מעוניינים לסלק את אותו דייר אשר בחר להשתלט על החניה או על המקלט או על הגג וכו’, הרי שאני מציע בשלב ראשון לשלוח לו מכתב התראה בטרם נקיטה בהליכים משפטיים בכדי לחסוך בהוצאות.
ככל ואותו דייר יבחר שלא לצאת מהרכוש המשותף, אזי אין לכם ברירה ויש להגיש נגדו תביעה לסילוק יד או בבית המשפט או אצל המפקחת על הבתים המשותפים.
רק לפני מס’ ימים הגיש משרדנו בשם וועד בית שבבני ברק, תביעה לסילוק דייר אשר השתלט על חלקים רבים ברכוש המשותף ונהג בהם כבשלו. ללקוחות שלי ראיות רבות להשתלטות כאשר אני סמוך ובטוח כי אותו דייר יידרש להתפנות ואף לשלם הוצאות ושכ”ט עו”ד ללקוחות שלי.
ברצוני לציין, כי דיירים אשר מחזיקים ברכוש המשותף מזה מספר שנים – אינם יכולים לטעון להתיישנות כאשר גם אם ניתנה הסכמה בעבר, ניתן להודיע על ביטולה אך מומלץ לתת לאותו דייר הודעה מראש.
משרדנו ייצג לקוחות רבים בכל רחבי הארץ לשם פינוי דיירים אשר בחרו להשתלט על הרכוש המשותף בבניין בו הם גרים.
משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בפינוי הדייר השתלטן.