Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין

סוגייה נוספת הינה נכסי נדל”ן או דירות או חנויות אשר יש לבני הזוג ואותם יש לחלק באופן שווה או בהתאם להסכמות הצדדים.

יודגש, כי פירוק שיתוף של נכסי נדל”ן וזאת על פי חוק המקרקעין ניתן באופן כללי לבצע בכל עת כאשר הצד שיש לו זכויות בבית או בנכסי הנדל”ן יכול כאמור לבקש או לדרוש אותו בכל עת ובן הזוג השני יידרש גם הוא לסוגיה ולהחליט באם הוא רוכש אותו או מוכר אותו יחד עם בין הזוג האחר.

דירה הינה ברוב המקרים הנכס הגדול שנצבר לבני הזוג במהלך השנים ויש לתת לך חשיבות יתרה במסגרת הליכי גירושין או ככל והצדדים מבקשים לערוך ביניהם הסכם ממון.

יובהר, כי הליך מכירתו של נכס נדל”ן יתבצע ככל והצדדים לא הגיעו להסכמות ביניהם לאחר שאחד מבני הזוג יגיש תביעה לפירוק שיתוף בבית המשפט לענייני משפחה כאשר ככל וגם לאחר הגשת התביעה לא יגיעו בני הזוג לידי הסכמות, כי אז ימונה כונס נכסים אשר יהיה מטעם הצדדים והוא זה שיפעל למכירתו לידי צדדים שלישיים כאשר עומדת לבני הזוג הזכות לרכוש את הנכס בעצמם בהתאם לשוויו באותו המועד.