[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

לפני מס’ ימים פנה אליי לקוח אשר לו חובות הנאמדים במאות אלפי שקלים כאשר תלויים ועומדים נגדו תיקים בלשכת ההוצאה לפועל.
הלקוח פנה לאחת מהחברות שמפרסמות את עצמן בשוק כי הן יכולות לעשות קסמים  ולמחוק חובות.
הלקוח שילם סך של 10,000 ש”ח בצירוף מע”מ בגין הטיפול כאשר שכ”ט שנגבה ממנו היה גבוה ביותר ומבלי שהלקוח קיבל כל תוצאה.
הלכה למעשה שילם עבור שירות מיותר מבלי שקיבל את תמורה בעד כספו.
חברות חברות וכן עורכי דין רבים מפרסמים פרסומים בכלי התקשורת לרבות באינטרנט או בפייסבוק כי הם ימחקו חובות, יבטלו עיקולים בתוך 24 שעות ועוד כהנא וכהנא הבטחות שווא.
הנושא הינו מורכב ביותר ועדיף לעשות שימוש במשרד המומחה בתחום וכל זאת מבלי לפזר הבטחות חינם.
הזהרו מהבטחות שווא ובדקו את עוה”ד היטב כי הינו בעל ניסיון וכי הוא מעוניין בטובתכם ועשו לעצמכם טובה, הימנעו מפנייה לחברות כאלה ואחרות אלא פנו לעו”ד מומחה בתחום.