הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש

בני זוג אשר החליטו להתגרש ולסיים את היחסים ביניהם וככל והצדדים לא חתמו על הסכם ממון ביניהם, כי אז כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית מהרכוש המשותף אותו צברו בני הזוג לכל אורך חיי הנישואין שלהם.

הדבר גם כולל עסק משותף אשר הוקם על ידי בני הזוג וגם באם מדובר בעסק שהוקם על ידי אחד הצדדים וגם אז יהיה זכאי הצד השני לזכויות ממנו.

הפרדת רכוש יובהר הינה הכוונה לכל הרכוש שנצבר לרבות חשבונות בנק, כלי רכב, נכסי נדל”ן, חסכונות, קרנות, מניות וכל דבר אחר שנצבר במהלך הנישואין. לגבי רכוש שהיה קודם לנישואין וככל והכוונה הייתה כי הוא יחולק בין הצדדים באופן שווה כי אז ניתן לדרוש גם את חלוקתו באופן שווה בין הצדדים.

ככל ואין הסכם ממון בין הצדדים כי אז יש לבצע איזון משאבים בין בני הזוג לרבות בכל הנוגע לעסק המשותף. בכדי לבצע חלוקה נכונה בין בני הזוג ובעיקר ככל ויש עסק אזי יש לעשות שימוש באנשי מקצוע כגון רו”ח או אקטואר בכדי לתת שווי לנכס או לבדוק את המוניטין שלו, מלאי וכו’ כאשר יש לקחת בחשבון גם את חובות וזכויות העסק וכל זאת בכדי לדעת כיצד יש לחלק אותו באופן מיטבי בין בני הזוג.