Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

הוצאה לפועל - פינוי חייב מדירה

אנשים רבים מגיעים למצב שהם אינם עומדים בתשלומי המשכנתא שלהם,
ואז הבנק מבקש לממש (למכור) את דירת המגורים שלהם בכדי לסלק את החוב.

ראשית, הבנק יכול להתחיל לנקוט בהליכים רק במידה ויש פיגורים של 6 חודשים בתשלומי המשכנתא והוא צריך להעביר לכם התראה בכל הנוגע לפיגור בטרם יתחיל לנקוט בהליכים במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.

ככל ואינכם מסוגלים לעמוד בתשלומי המשכנתא או כי קיימת תקופה בה,
לא תוכלו לעמוד בתשלומים השוטפים, מומלץ לפנות לבנק בהקדם,
ולנסות להגיע עמו להסדר או לחילופין לפעול למכירת הבית משום וככל ויתמנה לכם כונס נכסים על הבית מטעם הבנק, תידרשו לשלם הוצאות לרבות שכ”ט עו”ד בשווי של מאות אלפי שקלים אשר ירדו ממחיר הבית וחבל.

ככל והבנק כן פתח נגדכם בהליכים, עדיין ניתן להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל
בבקשה כי אתם תפעלו למכירת הדירה בעצמכם וכל זאת בכדי לחסוך בעלויות כפי שפורט לעיל.

יצוין, כי ככל והבנק יבקש בסופו של יום לפנות אתכם מהדירה,
אזי הוא יידרש לשלם לכם בגין דיור חלוף או למכור אותה כתפוסה,
וניתן לכם להמשיך להתגורר בדירה.

נוכח האמור, עסקינן בהליך לו השלכות רבות ביותר ובעל הוצאות גבוהות ביותר,
ועל כן ככל ונקלעתם לבעיה בתשלומי המשכנתא שלכם,
אל תשבו בחיבוק ידיים, פנו לעו”ד מומחה בתחום בכדי להיוועץ עמו
כיצד כדאי לנקוט ובאיזה הליך.