Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

הוצאה לפועל - כיצד על החייב לנהוג

כאשר כנגד החייב נפתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל,
יכול החייב להעלות טענות כנגד תשלום החוב.
היה וכנגד החייב נפתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל בגין פסק דין,
יכול החייב להעלות טענת “פרעתי”,
קרי, כי הוא מילא אחר פסק הדין או שהוא אינו חייב עוד למלא אחריו.

יודגש, כי המדובר רק בטענה שהתגבשה רק לאחר מתן פסק הדין,
וטענת פירעון שנתגבשה לפני מתן פסק הדין – מקומה בבית המשפט ואם לא נטענה אבד עליה הכלח.

יצוין, כי טענה מסוג “פרעתי” ניתן להעלות בכל עת וכי נטל הראייה רובץ לפתחו של החייב.
לאחר שהחייב קיבל את “האזהרה” בגין תיק הוצל”פ שנפתח בגין שיקים שחוללו,
או בגין שטר חוב יכול החייב לשלם את מלוא החוב,
או בין היתר להגיש בקשה לתשלום החוב בתשלומים (להגיש בקשה לצו חיוב בתשלומים)
וכל זאת כאמור בתוך 20 ימים מיום קבלת “האזהרה”.

כמו כן, רשאי החייב להגיש התנגדות לביצוע שטר,
וגם זאת תוך 20 ימים ממועד קבלת “האזהרה”
ובה להעלות טענות כנגד תשלום החוב לרבות טענת זיוף וכו’.

לאחר שמוגשת התנגדות, מועבר כתב ההתנגדות לבית המשפט המוסמך,
ובד בבד ההליכים בתיק ההוצל”פ מעוכבים עד למתן החלטה בהתנגדות.
נוכח האמור, בידי החייב עומדות מס’ אפשרויות בכדי להתגונן כנגד תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגדו
ויצוין, כי האפשרויות שצוינו לעיל, מהוות רק את חלקן.