Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

הוצאה לפועל - כיצד על הזוכה לנהוג

אדם או חברה אשר קיים פסק דין לטובתו,
יכול לפנות ללשכת ההוצאה לפועל הקרובה למקום מגוריו בכדי לגרום לנתבע
(אשר בלשכת ההוצאה לפועל הופך להיות “החייב”) לקיים את פסק הדין.

יצוין ויודגש, כי גם שיקים אשר לא נפרעו (חוללו) ו/או שטרי חוב ו/או שטר משכון ו/או משכנתא,
הינם בגדר פסק דין ועל כן ניתן לפעול במסגרת הליכי ההוצאה לפועל לגבייתם.

כיום לפי תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל, על הזוכה להמתין 30 ימים מיום מתן פסק הדין
(לא שיקים) בטרם יוכל לפתוח תיק הוצל”פ למימוש פסק הדין.
בנוסף, לפי תיקון 29 כאמור, יכול הזוכה לקבל באמצעות לשכת ההוצאה לפועל
 עדכונים בנוגע לחייב לרבות:
בלשכת רישום המקרקעין, ביטוח לאומי, רשויות מקומיות, רשם המשכנתאות, רשות הרישוי,
רשם משכנתאות וכו’ וכל זאת בכדי שהזוכה יוכל לדעת כיצד להיפרע מהחייב.

לאחר שנפתח תיק ההוצאה לפועל, יש להמציא “אזהרה” לחייב,
ועל החייב לשלם את חובו או להגיש בקשה לצו חיובים בתשלומים,
וכל זאת תוך 20 ימים מיום שקיבל את “האזהרה”.
בחלוף 20 הימים כאמור, היה והחייב לא הגיב ל”אזהרה”,
יכול הזוכה (ואף לפני, ויוסבר בהמשך) להטיל עיקולים בחשבונות הבנק של החייב,
חברות ביטוח וכו’ וכל זאת בכדי לגבות את הכספים מן החייב.

 1. כמו כן, ניתן להגיש בקשה להטלת עיקולי מיטלטלין בכתובת החייב וכן עיקול על הנכס שהינו “בבעלות החייב”. יצוין, כי לא ניתן לרשום עיקול על נכס בו החייב רק מתגורר בשכירות.
  בעקבות תיקון 29 לחווק כאמור, לא ניתן להגיש בקשה באופן אוטומטי לפקודת מאסר כנגד החייב אלא רק בהתקיים 5 התנאים הבאים:
  החייב הובא פיסית בפני רשם ההוצל”פ, בין בצו הבאה ובין בדרך אחרת.
 2. הרשם בירר את יכולת החייב במעמד הנ”ל ושוכנע כי החייב בעל יכולת ואינו משלם כפי יכולתו ללא הצדק סביר.
 3. צו המאסר מתבקש בטרם חלפו 6 חודשים מיום המעמד הנ”ל של בירור היכולת.
 4. קיים חוב פסוק או חובות פסוקים במצטבר בסך של 2000 ש”ח לפחות.
 5. רשם ההוצל”פ שוכנע כי אין כל הליך נוסף שפגיעתו בחייב תהא חמורה פחות ושיש בו בכדי להביא לפרעון החוב.
  עוד יצוין, כי בהתקיים נסיבות מסוימות, ניתן להגיש עובר לשליחת האזהרה לחייב בקשה הטלת עיקולים כנגד החייב.

לסיכום : 
בעקבות תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל,
באפשרות הזוכה לדלות מידע רב באמצעות הרשויות השונות בנוגע למצבו הכלכלי של החייב,
דבר אשר מקל מאוד על גביית הכספים מהחייב.

הח”מ ממליץ בחום לעשות שימוש בעורך דין המומחה בתחום
בכדי לגבות את הכספים מהחייב וזאת במינימום הוצאות.