Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

בקשת מתן סעד הצהרתי

הדרך הנכונה למניעת הוצאת מיטלטלין מדירת מגורים
בני זוג של חייבים ו/או ילדיהם עלולים למצוא עצמם ברבות הימים בבעיה,

כאשר אותו חייב אינו משלם את צו חיוב התשלומים הקבוע שבלשכת ההוצאה לפועל
וככה עלולים הנושים של אותו חייב לנקוט בהליך של הוצאת מיטלטלין מדירת המגורים של החייב,
כאשר בין יתר המיטלטלין נמצאים המיטלטלין של בן הזוג שאינו חייב בשום חוב
ו/או ילדיו.

נשאלת השאלה הפשוטה, כיצד ניתן למנוע את הליך הוצאת המיטלטלין מדירת המגורים?
דרך המלך הינה הגשת בקשה למתן סעד הצהרתי,
כאשר במסגרת הליך זה יינתן בסופו של יום פסק דין הצהרתי התופס כלפי כל העולם,
לפיו כלל המיטלטלין שבדירת המגורים של החייב הינם בבעלותכם,
ועל כן לא ניתן להוציאם מדירת המגורים ו/או כי הנושים של החייב,
אינם רשאים לעשות בהם שימוש ו/או לתפוס אותם.

הבקשה למתן סעד הצהרתי מוגשת כהמרצת פתיחה כקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי,
התשמ”ד – 1984 ויש לצרף לה תצהיר וכן רשימה מפורטת של המיטלטלין
אשר אינם ברי עיקול וכן אם יש חשבוניות או קבלות על רכישת המיטלטלין.

לרוב, נקבע דיון במעמד הצדדים כאשר המשיבים לבקשה הינם הנושים של החייב והחייב עצמו.
מניסיונו של הח”מ, עורך דין הוצאה לפועל, הנושים בד”כ אינם מגיעים לדיון,
ועל כן מייד ניתן פסק דין הצהרתי המונע מהנושים של החייב מלנקוט בהליכים כנגד,
או קרוב משפחה הטוען לבעלות על המיטלטלין שאינם בבעלות החייב.

הדרך המוצעת לעיל, הינה הדרך הנכונה
כאשר בני הזוג של החייבים נוהגים להגיש בקשה בתיק ההוצאה לפועל,
לשם מניעת הוצאת המיטלטלין שלהם כאשר,
פעם אחר פעם הם נדחים על ידי לשכת ההוצאה לפועל,
ומופנים להליך של בקשה למתן סעד הצהרתי כאמור לעיל.

אין האמור במאמר זה בכדי להחליף ייעוץ משפטי פרטני,
והמסתמך על המידע שבמאמר זה בלבד עושה זאת על אחריותו ובעצמו בלבד